play

Osuuskunta Napakka perustettiin 20 vuotta sitten – Ukrainasta Suomeen tullut Alina Yarysh työllistyi siivoojaksi

Alina Yarysh ja muut siivoojat tekevät pääasiassa kotisiivouksia, ja he siivoavat myös Napakan toimistoa.

Alina Yarysh ja muut siivoojat tekevät pääasiassa kotisiivouksia, ja he siivoavat myös Napakan toimistoa. Kuva: Laura Määttänen

Laura Määttänen

Joensuulainen osuuskunta Napakka on toiminut jo 20 vuoden ajan. Tällä hetkellä osuuskunnassa on 20 jäsentä, mutta sen kautta voi työllistyä muutenkin. Kaikkiaan palkkaa maksetaan vuosittain noin 40 henkilölle. Osa heistä tekee jatkuvasti töitä, osa voi tehdä esimerkiksi vain muutaman työkeikan vuodessa.

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Ismo Ahia on ollut eri tavoin mukana alusta asti. Alussa hän ei ollut aktiivinen, mutta muutama vuosi myöhemmin hän alkoi tehdä töitä osuuskunnan kautta. Rakennusalan työt ovat sittemmin vaihtuneet muihin töihin, joita Ahia ei tee osuuskunnan kautta, mutta hallituksessa ja puheenjohtajana hän on jatkanut.

– Hallituksessa olo antaa oppia muuhunkin hallitustyöskentelyyn, ja myös osuuskunnan kehittäminen tapahtuu hallituksen kautta. Siksi olen pysynyt mukana, hän sanoo.

Lista Napakan kautta saatavista palveluista on pitkä, ja määrä on vuosien varrella kasvanut. Käytännössä eniten kysytään esimerkiksi siivouksen, pihatöiden ja pienien korjausten tekijöitä. Usein asiakas on omakotitalossa asuva, jo hieman iäkkäämpi henkilö.

Hoito- ja hoivapalveluitakin oli välillä tarjolla, mutta ne jouduttiin lopettamaan, kun henkilöstöä ei ollut riittävästi.

– Ikäihmisten parissa olisi paljon kysyntää, joten mietimme, mitä sieltä voisi vielä löytyä, Ahia sanoo.

Osuuskunta on moottori, joka hoitaa laskutukset ja muut vastaavat asiat,
Ismo Ahia

Yhtiömuotona osuuskunta on voittoa tavoittelematon. Ahian mukaan plussalla pitää kuitenkin pysyä, että asioita voidaan kehittää eteenpäin. Viime vuosina Napakassa ei ole ollut toimitusjohtajaa. Toimitusjohtajan palkkaamiseen vaikuttaa muun muassa taloustilanne, mutta Ahia uskoo, että tulevina vuosina toimitusjohtaja saadaan taas palkattua.

– Pyrimme viemään toimintaa entistä enemmän sen alkujuurille: että työntekijämme ovat itsenäisesti toimivia, joilla on oma asiakaskuntansa. Osuuskunta on moottori, joka hoitaa laskutukset ja muut vastaavat asiat, Ahia kertoo.

Ahia toivoo, että osuuskunnan jäsenet osallistuvat aktiivisesti toimintaan, sillä kokouksissa pääsee vaikuttamaan osuuskunnan asioihin.

Osuuskunnan kautta työllistymisen hyvänä puolena Ahia pitää muun muassa sitä, että työtä voi aikatauluttaa muun elämän mukaan niin kuin itse haluaa.

– Osuuskunnassa on hyvä viedä omaa ammattitaitoaan eteenpäin. Jos tavoitteena on yritystoiminta, osuuskunnassa sen kaltaista toimintaa voi kokeilla riskittömästi ennen oman yrityksen perustamista.

Ukrainasta Suomeen kaksi vuotta sitten tullut Alina Yarysh on työskennellyt Napakassa siivoojana noin 1,5 vuoden ajan.

– Ukrainassa työskentelin johtajana rakennusalan yrityksessä, hän kertoo.

Alina Yarysh tekee kotisiivouksia, ja toisinaan hän on auttanut asiakkaita muissa kotitöissä, esimerkiksi pyykinpesussa. Napakan palveluksessa on tällä hetkellä seitsemän siivoojaa.

Osuuskunta Napakka

Perustettu vuonna 2004.


Vastuu yritysriskeistä on osuuskunnalla.


Työntekijällä on työsopimus ja työntekijän oikeudet. Soviteltu työttömyysetuus, jos kyseessä on osa-aikainen työ.


Työeläke kertyy jokaisesta palkasta.


Sairausajan korvaukset voimassa olevien säännösten mukaan.


Napakka markkinoi palveluja ja tarjoaa asiakastöitä, mutta päävastuu asiakashankinnasta on tekijällä.


Napakka hoitaa laskutuksen, perinnän, kuukausikirjanpidon ja vuositilinpäätökset.


Kaikilla työntekijöillä on ryhmä- ja tapaturmavakuutus sekä toimialasta riippuva vastuuvahinkovakuutus. Tekijät ovat myös osuuskunnan oikeusturvavakuutuksen piirissä.


Napakan itsenäinen tekijä ei voi toimia samaan aikaan myös itsenäisenä yrittäjänä.


Napakan kautta tehdyistä töistä voi hakea kotitalousvähennystä.

Mainos alkaa
Mainos päättyy
Mainos alkaa
Mainos päättyy

uusimmat

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta