play

Lautakunta muutti esitystä Joensuun kouluverkosta

Joukko Joensuun päättäjiä kävi huhtikuun alussa tutustumassa Tuupovaaran kouluun.

Joukko Joensuun päättäjiä kävi huhtikuun alussa tutustumassa Tuupovaaran kouluun. Kuva: Aimo Salonen

Aimo Salonen

Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta teki tiistaina muutoksia esitykseen kouluverkon supistamisesta. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jani Kaasinen jätti lautakunnan päätökseen eriävän mielipiteen.

Lautakunnan jälkeen kouluverkkoesitystä käsittelee kaupunginhallitus, jolle päätösesityksen esittelee kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan esitys voi poiketa kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksistä. Lopullisen päätöksen kouluverkosta tekee kaupunginvaltuusto. Valtuuston on määrä käsitellä kouluverkkoa kokouksessaan 17. kesäkuuta.

Viranhaltijaesityksessä esitettiin lakkautettavaksi kymmenen alakoulua sekä Pyhäselän lukio. Lautakunta hyväksyi Louhiojan, Kanervalan, Kiihtelysvaaran ja Rekivaaran koulujen lakkautukset.

Kanervalan koulun osalta lautakunta vaati englanninkielisen opetuksen järjestämistä jonkun muun koulun yhteydessä. Rekivaaran koulun osalta lautakunta edellytti, että oppilaat mahtuvat Hammaslahden kouluun. Viranhaltijaesityksestä poiketen lautakunta esitti, että Uimaharjun ja Tuupovaaran koulujen toiminta jatkuu, ja niiden tilannetta tarkastellaan vuonna 2029.

Reijolan koulun osalta lautakunta päätti, että koulun rakennuspaikka ja mitoitus selvitetään valtuuston voimassa olevan päätöksen pohjalta. Niittylahden alueella lautakunta vaati selvitystä optimaalisesta kouluverkkoratkaisusta Niittylahden, Niittylahdenrannan, Reijolan ja Karhunmäen oppilaille vaihtoehdossa, jossa Suhmuran koulun toiminta jatkuu normaalisti ja Iiksenvaaran koulu jatkuu toistaiseksi.

Lisäksi lautakunta vaati selvitystä Utran koulun peruskorjauksen tai uudisrakentamisen tarpeesta, aikataulusta ja mitoituksesta vaihtoehdossa, jossa Pataluodon koulun toiminta lakkaa ja siirtyy Utran kouluun. Vaihtoehdossa tulee huomioida myös Pataluodon koulun erityisryhmät.

Lautakunta vaati selvitystä Pataluodon ja Mutalan koulurakennusten kunnosta sekä tarvittavien peruskorjausten aikatauluista ja kustannuksista. Lisäksi lautakunta vaati selvitystä Tulliportinkadun Normaalikoulun oppilaaksiottoalueen muodostumisesta vaihtoehdossa, jossa Mutalan koulun toiminta jatkuu.

Pyhäselän lukion osalta lautakunta päätti, että toimintaa jatketaan ja profiloidaan lukio käytännön ammatteihin ja yrittäjyyteen valmentavaksi erityislukioksi, jonka toiminta voidaan kopioida myöhemmin osaksi Lyseon tai Yhteiskoulun lukion toimintaa, jos erityislukion profiili ei houkuttele riittävästi opiskelijoita Pyhäselkään.

uusimmat

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta