play

Röntgenhoitajien satelliittikoulutus alkaa syksyllä – aiempaa kokemusta hoitoalalta ei tarvita

Satu Rantalan mukaan yksi satelliittikoulutuksen hyödyistä on se, että opiskelu tapahtuu pääosin omalla tietokoneella.

Satu Rantalan mukaan yksi satelliittikoulutuksen hyödyistä on se, että opiskelu tapahtuu pääosin omalla tietokoneella. Kuva: Kari Viljakainen

Kari Viljakainen

Savonia-ammattikorkeakoulu ja Siun sote käynnistävät yhteistyössä syyskuussa röntgenhoitajien satelliittikoulutuksen. Opetuksessa on vain 10 lähipäivää Kuopiossa. Muu osa toteutetaan siten, että opiskelijat seuraavat Savonian normaalin päiväopetuksen luentoja etäyhteydellä.

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua. Kolmen ja puolen vuoden koulutuksesta ensimmäinen vuosi opiskellaan avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Se maksaa opiskelijalle 350 euroa. Sen jälkeen opinnot jatkuvat normaalissa tutkintokoulutuksessa maksutta.

Kuvantamiskeskuksen palvelupäällikkö Satu Rantala painottaa toteutuksessa kahta seikkaa.

– Ensinnäkin Joensuussa ei kouluteta röntgenhoitajia, ja meidän hyvinvointialueellamme Siun sotessa heistä on iso vajaus, ajankohdasta riippuen jopa 15–20 prosenttia. Omassa yksikössäni kuvantamiskeskuksen röntgenissä on tällä hetkellä noin 10 henkilön vajaus. Avustaviin tehtäviin on sen vuoksi palkattu esimerkiksi sairaanhoitajia.

Pohjois-Karjalassa on 15 paikkaa uuteen koulutukseen.

Valmistumisen jälkeen opiskelijat voivat sijoittua kliinisen fysiologian ja neurofysiologian yksikön isotooppilääketieteen puolelle, röntgeniin tai syöpäkeskuksen sädehoidon yksikköön. Suurin osa röntgenhoitajista työskentelee keskussairaalassa mutta osa myös maakunnan röntgeneissä.

Ensisijainen sijoittumisalue on luonnollisesti Pohjois-Karjalan hyvinvointialue. Sijoittumiseen alueella vaikuttaa myös oma mielenkiinto. Mahdollista on sekä päivätyö että kolmivuorotyöskentely yksiköstä riippuen. Sijoittumisen mukaan myös työn sisältö vaihtelee.

– Röntgenhoitaja on näyttöön perustuvan lääketieteellisen kuvantamisen ja sädehoidon toteuttamisen asiantuntija. Työssä korostuu asiakaspalvelu ja potilasohjaus sekä potilas- ja säteilyturvallisuus. Kehittämistehtäviä ja laadunvarmistusasioitakin työhön tulee sisältymään, Rantala kertoo.

– Ainut vaatimus koulutukseen lähtemiselle on vahva sitoutuminen. Mitään pääsykokeita ei ole, vaan opiskelijat valikoituvat sitovan ilmoittautumisen kautta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Toisena tärkeänä asiana toteutusmallissa Rantala pitää opiskelijan kiinnittämistä työharjoittelujaksojen hyvien kokemusten kautta jo opiskeluaikana Siun soteen.

– Viime vuosina olemme huomanneet, että saamme parhaiten rekrytoitua uusia työntekijöitä koulutusten aikaisten harjoittelujen ja kesätöiden kautta. Hyvä kokemus työpaikan positiivisesta ilmapiiristä ja mukavista työkavereista on sitä auttanut. Tällaista palautetta olemme saaneet runsaasti. Sen uskon olevan valttimme jatkossakin, kun valmistuneet miettivät työpaikkojaan, Rantala painottaa.

Opiskelijat pyritään siis juurruttamaan organisaatioon. Tuttuun ympäristöön on helppo tulla.

Millä tahansa taustalla voi hakeutua koulutukseen.
Satu Rantala

Röntgenhoitajien koulutuksessa Savonia hoitaa koulutuksen, ja Siun sote toteuttaa työharjoittelut.

Koulutukseen on ollut jo kiinnostusta sekä oman talon sisältä että ulkopuolelta.

– Totuus nähdään haun alkaessa 20. toukokuuta. Aikaisempaa taustaa ja vaatimuksia terveydenhoitopuolelta ei tarvita. Millä tahansa taustalla voi hakeutua koulutukseen. Uskon, että tulee myös nuoria hakijoita, joilla ei ole aiempia tutkintoja alalta.

Opiskeluun tarvitaan hyvät verkko-opetuksessa käytettävät välineet. Opiskelun hyviä puolia on se, että sen voi suorittaa omalta asuinpaikkakunnaltaan. Opiskelijan tulee kuitenkin tehdä järjestelyjä, joilla hän huomioi muutaman vuoden ajalla opiskelun vievän ajan ja muun elämäntilanteen.

– Opiskelijat toimivat osana moniammatillista työyhteisöä. Perehdyttäminen ja ohjaus ovat suunnitelmallista ja yksilöllistä.

Koulutus alkaa 2. syyskuuta. Siitä järjestetään infotilaisuus torstaina 25. huhtikuuta, ja tilaisuuden linkki löytyy Savonian sivuilta.

– Ajattelemme, että jokainen opiskelija on meidän tuleva työntekijämme, Satu Rantala kannustaa tulevia hakijoita.

– Eläköityminen kohdistuu lähivuosina myös osaan kokeneista ammattilaisistamme, joten valmistuville on kyllä näköpiirissä töitä.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella on menossa muitakin vastaavia koulutussuunnitelmia Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Syksyllä on alkamassa myös suuhygienistien koulutus. Pohjois-Karjalalla on siinä kahdeksan paikkaa.

uusimmat

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta