play

Heilin lakipalsta: Miten saan sukulaiseni maksamaan velkansa?

Rahan lainaamista kannattaa harkita tarkoin. Velkakirja on syytä tehdä, jos rahaa lainaa.

Rahan lainaamista kannattaa harkita tarkoin. Velkakirja on syytä tehdä, jos rahaa lainaa. Kuva: Anniriitta Tolvanen

Karjalan Heili

Kysymys: Lainasin alkuvuonna sukulaiselleni 400 euroa käteisellä. Teimme velkakirjankin, ja siinä hän lupaa maksaa velkansa takaisin tämän vuoden loppuun mennessä. Hän ei vaikuta innokkaalta maksamaan ja sanoi, että hän voi vaikka väittää, ettei edes ole mitään velkakirjaa allekirjoittanut. Jos hän ei maksa, mitä voin tehdä, että saan rahani takaisin, vai voinko tehdä mitään? Miten voin todistaa, että allekirjoitus on hänen?

Vastaus: On hyvä, että olette laatineet lainasta velkakirjan ja allekirjoittaneet sen. Kirjallisessa muodossa annettu velkasitoumus on lähtökohtaisesti vahva todiste velkasuhteen olemassaolosta. Normaalitilanteissa ei ole erityisiä syitä epäillä allekirjoituksen aitoutta. Velan osapuolten lisäksi velkakirjoihin otetaan usein ulkopuolisten todistajien allekirjoitukset, mikä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Todistajien allekirjoituksilla voi olla merkitystä, jos velkakirjasta joudutaan riitelemään tuomioistuimessa.

Mikäli velallinen ei maksa velkaa, on hänelle syytä lähettää asiasta kirjallinen maksuvaatimus. Jos velallinen ei suorita maksua maksuvaatimuksessa esitettyjen maksuohjeiden mukaisesti, voit halutessasi ryhtyä oikeudellisiin toimiin velan perimiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa käräjäoikeudelle jätettävää haastehakemusta, jolla erääntynyttä velkaa haetaan ulosottokelpoiseksi.

Mikäli velallinen haastehakemuksen tiedoksi saatuaan riitauttaa asian, käsitellään sitä käräjäoikeudessa niin sanottuna riita-asiana. Riidan ratkaisemisessa on oleellinen merkitys niin sanotulla todistustaakan jaolla. Velvollisuus todistaa velkakirjan allekirjoitus oikeaksi on lähtökohtaisesti velkojalla. Oikeuskäytännössä on kuitenkin tyypillisesti edellytetty, että velallisen on esitettävä väärennysväitteensä tueksi jotakin muutakin näyttöä. Velkojana sinun kannattaa vastaavasti pyrkiä esittämään näyttöä velkakirjan aitouden tueksi. Allekirjoituksen aitoutta sinänsä voi olla kohtuuttoman vaikea todistaa, mutta merkitystä on muullakin velkasuhteen olemassaoloa tukevalla näytöllä. Tällaista voi olla vaikkapa tiliote siitä, että olet nostanut 400 euroa pankkiautomaatista velkakirjan allekirjoituspäivänä, tai henkilötodistaja, joka on ollut paikalla, kun olette sopineet lainasta.

On hyvä pitää mielessä, että oikeudellisista toimista syntyy aina kuluja. Niihin ryhtymistä kannattaa pohtia tarkasti huomioiden esimerkiksi velan määrä, velallisen maksukyky sekä oikeudenkäynnin todennäköinen lopputulos.

Vastauksen on laatinut lakimies Samuli Tiirikainen Asianajotoimisto Surakka Oy:stä.

Joensuulaisten asianajotoimistojen lakimiehet vastaavat Heilin lukijoiden kysymyksiin tällä palstalla. Lähetä oma lakiaiheinen kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen toimitus@heili.fi tai kirjepostitse osoitteeseen Kauppakatu 26 C, 80100 Joensuu. Palsta ilmestyy kerran kuussa.

uusimmat

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta