play

Mielipide: Suhmuran koulun ”seinät” ovat monessa suhteessa merkittävät

Karjalan Heili

Suhmurassa luettiin epäuskoisina Joensuun sopeutusesitystä Suhmuran koulun lakkauttamisesta vuonna 2027. Taloustilanteen kiristyessä koulupalveluverkon muutokset ovat ymmärrettäviä myös meille suhmuralaisille, mutta koulumme osalta emme allekirjoita esitystä siitä, että ”seinien ylläpitäminen johtaisi säästämisen kohdentamisen ihmisiin ja laatuun”.

Suhmuran koulun juuret yltävät vuoteen 1954. Nykyinen vuodesta 2002 käytössä ollut koulu on kyläyhteisön keskus, joka maalaisympäristöineen ja monipuolisine lähiliikuntamahdollisuuksineen tarjoaa turvallisen, terveen ja esteettömän opiskelu- ja työympäristön noin 100 oppilaalle ja 15 työntekijälle. Suhmuran koulussa on Joensuun sloganien mukaisesti, mutta myös tosielämässä, ”helppo hengittää” ja “ilo elää”: puhtaan sisäilman lisäksi koulussa hengitellään terveessä, kannustavassa ja välittävässä ilmapiirissä, ja aito ilo elää vahvassa yhteisöllisyydessä toisilleen tuttujen kouluhenkilökunnan jäsenten, oppilaiden ja perheiden kesken.

Lisäksi koulu tarjoaa ”seinät” vanhempaintoimikunnalle, tapahtuma-, kerho- ja urheilutoiminnalle mahdollistaen kyläläisten vapaa-ajan harrastamisen ja liikkumisen.

Kysymme päättäjiltä, miksi haaskata olemassa olevia resursseja ja investoida uusiin ”seiniin”, kun meillä on hyvä, terve ja kohtalaisen uusi koulu käytettävissä. Alueen nykyinen ja ennustettu oppilasmäärä ylittää reilusti kyläkoululle asetetun minimirajan.

Koulun täysi potentiaali voitaisiin ottaa käyttöön tuplaamalla oppilasmäärä laajentamalla oppilaaksiottoaluetta. Tämä pienentäisi Reijolan uuden koulun kaavailtua kokoa ja uudisrakentamisen kuluja.

Peräänkuulutamme Joensuun velvoitetta toimia joulukuussa 2023 myönnetyn Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen sekä Joensuun kaupungin strategiaa toteuttavan maaseutuohjelman 2021–2025 tavoitteiden mukaisesti yhdenvertaisuutta ja alueiden erilaisuutta huomioiden.

Esitetyt koulupalveluverkon muutokset painottuvat vahvasti Pyhäselän alueen kouluihin, mikä puolestaan tulisi vaikuttamaan alueellisesti ihmisten mahdollisuuksiin elää ja asua nykyisellä asuinpaikallaan. Päätös Suhmuran koulun ”seinien ylläpitämisestä” on valinta alueen ihmisten ja elinvoimaisuuden puolesta.

Asiaa koskien on laadittu kuntalaisaloite Suhmuran koulun säilyttämisen ja sen koulutoiminnan jatkamisen puolesta. Osallistujien kerääminen on käynnissä (https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/36010 ).

Suhmuran vanhempien ja kyläyhteisön puolesta,

Sari Suomalainen

Jonna Puustinen

Laura Vuorjoki-Elo

Anni Eresmaa-Korhonen

Tiina Pyykkö

Piia Soininen

Emmi Salmivuori

uusimmat

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta