Julkaistu    |  Päivitetty 
Maija Kuivalainen

Tulevaisuusviisas Joensuu katsoo yli vaalikauden

Tarvitsemme Joensuussa tulevaisuuden kannalta viisasta sekä yhteisöä osallistavaa päätöksentekokulttuuria.

Valtuuston kokouksessa 29.8. jätimme 18 valtuutetun kanssa aloitteen sen puolesta, että Joensuun kaupunki ottaa käyttöön kansalaispaneelin ja kartoittaa pikimmiten toimenpiteet, joilla pitkäjänteisyyttä päätöksenteossa voidaan vahvistaa ja vastataan näin tulevaisuuden tarpeisiin tietoperustaisesti.

Olen tavannut liian monia politiikkaan kyynistyneitä ja äänestämättä jättäneitä ihmisiä.Uskon, että osallisuutta vahvistamalla saamme palautettua kansalaisten uskon päätöksentekoon sekä äänestysaktiivisuuden takaisin nosteeseen. Parhaimmillaan ihmiset voisivat aktivoitua vaikuttamaan muillakin tavoin kuin vain äänestämällä – yhteisen tulevaisuuden puolesta.

Pitkäjänteistä päätöksentekoa on tutkinut vuosina 2017–2022 PALO-hanke. Tutkimustulosten mukaan suurin riskitekijä demokratialle on liian asiantuntijavetoisen hallinnon etääntyminen kansalaisten poliittisista tarpeista ja poliittisista vastuusuhteista. Siksi kansalaispaneeleja tarvitaan.

Kansalaispaneeleissa käsiteltäisiin aiheita, joista Joensuun päättäjät pyytäisivät evästystä päätöksentekoon. Samalla tietoperustaisuutta lisättäisiin koko päätöksentekoprosessissa tarjoamalla kansalaispaneeleille ja päättäjille kokonaiskuva, jossa huomioitaisiin aikajänteet, paikallisuutta laajemmat kytkökset sekä eri skenaariot tulevaisuusviisaita päätöksiä varten. Joensuulaiset sisäistäisivät paremmin miten päätöksenteko toimii, ja pinnan alla olevat ”yhteisten asioiden” eturistiriidat, arvovalinnat sekä vallankäyttö tulisivat läpinäkyvämmiksi kansalaisten keskuudessa.

Yksilökeskeisen, kansalaisia passivoineen politiikan aika on ohi. Nyt on meidän aikamme tehdä Joensuusta ja Pohjois-Karjalasta parempi paikka yhessä! Millainen olisi tulevaisuusviisas Joensuu ja Pohjois-Karjala siun mielestä? Jatketaan keskustelua ja toimitaan – yhdessä!

Kommentoi

Hae Heilistä