Julkaistu    |  Päivitetty 
Huolestunut

Sote-alan opiskelijoiden pullonkaula

Sote-alan, ammattiopistojen ja korkeakoulujen, opiskelijoille kuuluu tärkeänä osana työssäoppimisjaksot alan hoitolaitoksissa ja sairaaloissa.

Opiskelijat työskentelevät työharjoitteluissa ohjaajan työvuorojen mukaan eli tekevät 40-tuntista viikkoa. Tähän sisältyvät myös ilta- ja viikonlopputyöt ja kymmentuntiset yövuorot, joista opiskelijat eivät tohdi kieltäytyä varmistaakseen harjoittelujakson läpimenon ja mahdollisen opintomenestyksen.

Kaikki tämä puurtaminen on opiskelijalle työmatkoineen palkatonta orjatyötä. Opiskelija uurastaa ohjaajan armoilla jännityksestä vapisten, mahdollisesti jo heti kättelyssä nujerrettuna ja työpaikkakiusattuna.

Opiskelijoiden ohjaus työpaikoilla on monenkirjavaa ja sattumanvaraista. Yleensä ohjaajat teettävät ikävimmät työt opiskelijoilla, tiuskivat tai osa ohjaajista pakoilee ohjattavaansa. Opiskelijat myös tulevat alalle eri lähtökohdista; ääripäissä ovat peruskoulunsa päättäneet lapset ja kypsät aikuisopiskelijat, jotka ovat usein alanvaihtajia. Harjoittelujakson lopussa on arviointikeskustelu, jossa ovat läsnä ohjaaja ja opettaja sekä opiskelija. Harjoittelujakson arviointikeskustelun päätös on yleensä hyväksytty / hylätty tai käytetään arviointiasteikkoa 1–5. Arviointi on täysin ohjaajan mielivaltaisen mielipiteen varassa.

Summa summarum: työssäoppimisjaksot arvioineen ovat yksi sote-alan pullonkaula. Ja tässä on yksi syy siihen, että alalle ei saada riittävästi ammattitaitoisia työntekijöitä ja käsipareja jakamaan hoitoalan työkuormaa.

Kommentoi

Hae Heilistä