Julkaistu    |  Päivitetty 
Seppo Laaksamo

Fennovoimasta

Heinäkuun 25. päivänä pantiin vireille kansalaisaloite, jonka allekirjoitin välittömästi sen luettuani. Aloitteen otsikkona on: ”Ydinvoimalakiin muutos, jolla estetään luvan myöntäminen ydinaseita valmistavalle laitostoimittajalle” (muun muassa Rosatom).

Rosatom on venäläinen valtionyhtiö, jonka toimenkuvaan olennaisena osana kuuluu ydinaseiden valmistus. Tasavaltamme päättäjät joitakin vuosia sitten hyväksyivät sen Pyhäjoen Hanhikivelle rakennettavan Fennovoiman ydinvoimalan laitostoimittajaksi.

Ydinvoimalan infrastruktuuriin Hanhikivellä on jo upotettu sievoisia summia. Toimenpiteille on voimassa oleva rakennuslupa. Lopullisen koneiston rakentamiseen tarvitaan kuitenkin vielä Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä ja valtioneuvostolta erillinen rakennuslupa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä on ilmoittanut, ettei rakennusluvalle ole enää edellytyksiä eikä hän aio esitellä sitä valtioneuvostolle.

Fennovoiman omistus jakautuu siten, että RAOS Voima Oy:n – Rosatomin suomalaisen tytäryhtiön – omistusosuus on 34 prosenttia ja Voimaosakeyhtiö SF Oy:n 66 prosenttia. Ko. voimaosakeyhtiöön kuuluu joukko yrityksiä sekä merkittävä määrä kunnallisia energiayhtiöitä.

Voimaosakeyhtiö SF Oy:n osakkaista useakin haluaisi irtautua Fennovoiman omistuksesta ja myydä osakkeensa.

Halukkaita ostajia on kuitenkin todella vaikea löytää. Osakkaana olevia kunnallisia energiayhtiöitä on usean eri maakunnan alueella, ei kuitenkaan Pohjois-Karjalassa. Maakuntamme kunnalliset päättäjät olivat taannoisen Fennovoima-huuman vallitessa siinä määrin valveutuneita, etteivät langenneet moiseen sudenkuoppaan.

Kommentoi

Hae Heilistä