Julkaistu    |  Päivitetty 
Ella Partanen

Riittävät mielenterveyspalvelut turvattava Pohjois-Karjalassa

Käsissämme on mielenterveyskriisi.

Mielenterveyden haasteet ovat merkittävin työkyvyttömyyden aiheuttaja. Mielenterveyden häiriöiden takia sairauslomalla on koko ajan yhä useampi.

Jopa puolet työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyden haasteista. Vähintään joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä ja joka viides sairastuu elämänsä aikana masennukseen. Korkeakouluopiskelijoista taas joka kolmas kärsii ahdistuksen ja masennuksen oireista. Pohjois-Karjalan mielenterveysindeksi on 122, kun maan keskiarvo on 100. Uudellamaalla se on esimerkiksi 78. Lisäksi korona-aika on heikentänyt mielen hyvinvointia.

OECD arvioi jo vuonna 2018, että mielenterveyden häiriöiden kokonaiskustannukset ovat Suomessa 11 miljardia vuodessa. Psyykkisesti oireilevan henkilön terveydenhuollon kustannukset ovat noin 60 prosenttia korkeammat kuin asukaskohtainen keskiarvo. On selvää, että mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon on satsattava nykyistä enemmän. Mielenterveyteen panostaminen on inhimillisyyden lisäksi työllisyystoimi.

Historiallisen ensimmäisessä Pohjois-Karjalan aluevaltuuston kokouksessa jätimme Vihreänä ryhmänä valtuustoaloitteen mielenterveyspalveluiden puolesta.

Haluamme, että mielenterveyspalveluiden nykytila ja lisäresurssien tarve selvitetään sekä lisäresursointi otetaan huomioon talousarviossa vuodelle 2023.

Matalan kynnyksen palveluita tulee olla tarjolla kaikille ikäryhmille ilman lähetettä ja ajanvarausta. Helsingissä on esimerkiksi mielenterveyspalvelupisteitä (Mieppi), johon paikalle saapumalla saa mielenterveyspalveluita, kuten lyhytterapiaa ilman lääkärin lähetettä.

Palveluita voidaan järjestää myös esimerkiksi jalkautuvilla toimintamuodoilla tai sähköisiä kanavia hyödyntäen. Hyvinvointialueen on huolehdittava, että palvelutuotantoa lisätään ja kehitetään niin, että riittävä tuki ja psykososiaalinen apu turvataan oikeaan aikaan sitä tarvitsevalle.

On inhimillisesti oikein ja taloudellisesti kestävää huolehtia jokaisen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen asukkaan mielenterveydestä.

Kommentoi

Hae Heilistä