Julkaistu    |  Päivitetty 
Pertti Myller

Poikkeusolot käyttöön

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja Suomen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy jättivät lakkovaroituksen kuudessa sairaanhoitopiirissä.

Puolestaan metsäjätti UPM:n piirissä on lakkoiltu vuoden alusta asti.

Elämme Suomessa varsin poikkeuksellista aikaa johtuen pandemiasta, jota ei olla vielä voitettu.

Toisaalta turvallisuustilanne on Suomessa ja ympäristössämme eräänlaisessa käymistilassa, joten aika on poikkeusoloihin verrattavissa.

Parhaillaan meneillä olevat lakot ja mahdollisesti tulevat työmarkkinahäiriöt olisivat lievästi sanottuna ei-toivottuja.

Työriitasovittelulla etenkin tässä tilanteessa olisi mielestäni kehittämisen paikka.

Jospa nykyisen sovittelujärjestelmän sijaan olisi sovitteluneuvosto, joka koostuisi työ- ja talouselämän asiantuntijoista. Tuo neuvosto olisi eduskunnan valvonnan piirissä, ja sen ratkaisut olisivat työriidan osapuolia sitovia.

Kyseisen toimielimen kustannukset olisivat varsin vaatimattomia verrattuna lakkojen aiheuttamiin kustannuksiin ja häiriöihin yhteiskunnassa.

Tuon neuvoston päätöksistä voisi seurata laittomia työtaistelutoimia, joista voisi olla nykyistä huomattavasti suuremmat sanktiot.

Kommentoi

Hae Heilistä