Julkaistu    |  Päivitetty 
Martti Vaskonen

Pirskanen jatkolle vai katkolle?

Siun soten toimitusjohtajan Ilkka Pirskasen mahdollista siirtymistä hyvinvointialueen johtajaksi on arvioinut kaksi oikeusoppinutta asiantuntijaa. Valitettavasti taas tärkein arviointi puuttuu. Henkilöstöjohtaminen on ajanut kuntayhtymän kriisiin, ja jälleen kerran henkilökuntaa ei haluta asiasta kuulla. Työssä olevan henkilökunnan lisäksi todellisia kokemusasiantuntijoita olisivat Siun sotesta irtisanoutuneet ja “taloudellisista ja tuotannollisista syistä” irtisanotut.

Paikallisen median välityksellä todellista kuvaa kuntayhtymän menestyksestä ei voi nähdä. Siun sotesta julkisuuteen lähtevät tarkasti valvotut tiedotteet, joissa voidaan viitata kyselyihin ja muihin arviointeihin. Toimituksilta ja lukijoilta jää kuitenkin näkemättä, miten “tiedolla johtamisen” tuloksia on tulkittu, kuten “kyselyn tuloksista voi todeta, että Siun soten henkilöstö on motivoitunutta ja työstään innostunutta”

Miksi työstään innostunut ja motivoitunut henkilöstö irtisanoutuu, ja kokenutta henkilökuntaa ei saada tilalle? Viimeisessä työhyvinvointia kartoittaneessa kyselyssä ylin johto sai murskatuomion. Kysymykseen “Johtoon voi luottaa” vain joka seitsemäs vanhus-, perhe- hoito- tai terveyspalveluita tekevä antoi myönteisen vastauksen. Tämä on merkittävin ryhmä, joka on suoraan tekemisissä potilaiden ja asiakkaiden kanssa. He ovat huomanneet, että aika, joka heillä on omassa työssään käytettävissä potilaan tai asiakkaan kanssa, on vähentynyt henkilöstöjohtamisen vuoksi. Joissakin yksiköissä luottamus johtoon on nollan ja neljän prosentin välissä.

Lääkärit ja Lääkäriliitto on ainoa järjestäytynyt ammattiliitto, joka on tarttunut ongelmaan ja vaatinut sen ratkaisemista.

Uuden aluevaltuuston on ratkaistava, miten estetään Siun soten hallintohimmelin jatkuminen vuonna 2023, jolloin toiminnasta vastaa hyvinvointialue? Aluevaltuuston on uudessa hallintosäännössä turvattava päätöksenteon läpinäkyvyys. Tietoa ja valtaa on hajautettava.

Korulauseiden sijaan tarvitsemme tekeviä sote-ammattilaisia.

Kommentoi

Hae Heilistä