Julkaistu    |  Päivitetty 
Merja Mäkisalo-Ropponen

Hallintosäännöissä huomioitava hoitotyön johtaminen

Suuressa osassa hyvinvointialueiden valmisteluelimiä ei ole ollut ollenkaan mukana hoitotyön johtajia tai asiantuntijoita, ja tämän seurauksena monilla alueilla hoitotyön johtamista ei ole lainkaan huomioitu hallintosääntöehdotuksissa. Näin on käynyt myös esimerkiksi Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmistelussa. Tämä on vakava puute, joka on korjattava, ja hallintosääntöihin tulee tehdä kirjaus hoitotyön johtajan roolista.

Palveluita hyvinvointialueilla tulee tuottamaan sosiaali- ja terveydenhuollon suurin ammattiryhmä eli hoitotyöntekijät. On täysin järjetöntä, jos heitä ei johdeta asiantuntevasti ja pidetä huolta erityisesti heidän jaksamisestaan ja osaamisestaan. Hoitotyön ymmärtämättömyys voi johtaa jopa kokonaistoiminnan ja hyvän hoidon kannalta huonoihin ratkaisuihin.

Niin paljon puhutaan hoitajapulasta, ja jos nyt ei hoitotyöntekijöiden johtamista laiteta kuntoon, hoitajapula ei ainakaan tästä parane. Asian laiminlyöminen voi hyvinkin olla niin sanotusti viimeinen niitti alalla oleville hoitotyöntekijöille.

Jotta hyvinvointialueet voivat toimia väestön parhaaksi, juuri hoitohenkilökuntaa ja heidän esihenkilöitään pitää kuulla, ja hoitohenkilökuntaa on osattava johtaa erityisen hyvin. Ennennäkemättömän vakavan hoitajapulan sekä hoitotyön heikentyneen veto- ja pitovoiman vuoksi erityisesti hoitohenkilökunnan johtamisessa on hyvinvointialueilla oltava osaamista. Hoitotyön johtamisen paikka, tila ja asema on turvattava.

Hoitotyön johtamisosaamista tarvitaan tulevilla hyvinvointialueilla enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tehyn tekemän tutkimusten mukaan hoitotyön johtamisella on suora yhteys hoidon laatuun, potilasturvallisuuteen, henkilöstön hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen.

Koko sote-uudistuksen päätavoitteena on integroida perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut. Tämä tavoite ei toteudu ilman hoitotyön johtajien työpanosta myös organisaation ylimmässä johdossa.

Kommentoi

Hae Heilistä