Julkaistu    |  Päivitetty 
Tarja M. Itkonen

Lähiluonto tuo hyvinvointia

Uudessa hyvinvointialuevaltuustossa on olennaista lähteä liikkeelle peruspalvelujen saatavuudesta. Ne kuuluvat kaikille ja vaikuttavat kokonaisvaltaisesti hyvinvointiimme.

Myös elinympäristö ja erityisesti lähiluonto tukevat merkittävästi niin fyysistä kuin psyykkistä hyvinvointia.

Tunnistaako Joensuun kaupunki Rantakylän Puronsuun rantametsän luontoarvoa?

Nyt on käynnissä kaavoitusprosessi alueen mahdolliseksi rakentamiseksi, vaikka alue vaatisi välittömästi suojelua ja viherkaavan, kuten asukkaat ovat esittäneet.

Mielestäni lähiluonnon vaikutus terveyteen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn pitäisi tehdä näkyväksi niin kunnassa kuin tulevassa hyvinvointialuevaltuustossakin. Lähiluonto on yhtä tärkeää kuin lähipalvelut ja kuuluu kaikille!

Kommentoi

Hae Heilistä