Julkaistu    |  Päivitetty 
Tapio Hämäläinen

Siun soten organisaation valuvika on korjattava

Hoitaessani päivittäin erikoisairaanhoitoon jonottavia potilaita en voi ymmärtää, miksei joustavan hoitoketjun esteeksi muodostunutta organisaation valuvikaa ole osattu korjata.

Erikoissairaanhoidossa odottaa päivittäin lukuisia potilaita kotiutusta. Samaan aikaan terveyskeskusten vuodeosastoja supistetaan tai suljetaan.

Kokonaisuutta ajatellen tämä ei vaikuta järkevältä toiminnalta, koska erikoissairaanhoidon hoitopäivän hinta on moninkertainen terveyskeskuksen vuodeosaston hoitopäivän hintaan nähden.

Miksi joustavaa hoitoketjua ei ole saatu aikaan? Tietämättömyyttä?

Syy piilee Siun soten organisaatiomallissa ja siinä, että terveys- ja sairaanhoitopalvelut ja vuodeosastopalvelut ovat eri siiloissa ja eri johtajien alaisuudessa.

Perusterveydenhuollon vuodeosastopalvelut, siis terveyskeskussairaalat ja hoivasolut, kuuluvat Ikäihmisten palvelut -siiloon eivätkä suinkaan Terveys- ja sairaanhoito -palveluihin, vaikka järkevästi ajatellen näin kuuluisi olla.

Molemmilla siiloilla on omat johtajansa, jotka tietysti pyrkivät hoitamaan siilonsa talouden mahdollisimman hyvin.

Kuitenkin näin on mahdollistettu osaoptimointi; vuodeosastoja supistetaan samaan aikaan kun erikoissairaanhoidon toiminta on tukehtumassa kotiutusta odottaviin potilaisiin.

Tilanne näkyy kansalaisille lisääntyneenä kärsimyksenä ja pidentyneinä jonotusaikoina erikoissairaanhoitoon. Moninkertaisista kustannuksista puhumattakaan.

Onko tärkein, hoitoa jonottava, kärsivä potilas unohdettu organisaatiohimmeliä rakennettaessa?

Kommentoi

Hae Heilistä