Julkaistu    |  Päivitetty 
Matti Ketonen

Työryhmät valmistelevat lautakuntien perustamista

Alun perin uudessa sote-ratkaisussa tavoitteeksi asetettiin laadukkaitten, tasavertaisten ja kustannustehokkaiden palvelujen tuottaminen hyvinvointialueilla.

Siun sote luotiin ajatuksella, että se voi aikanaan muuntautua valtakunnalliseen sote-ratkaisuun. Sitä on kiitetty, mutta myös kritiikkiä sen toimintaa kohtaan on esitetty. Yhteistä näkemystä palvelujen tuottamisessa ja siihen tarvittavista resursseista ei kaikilta osin ole saatu. Vaikka puute on ollut myös euroista, ei niiden vaje selitä kaikkea toiminnan koetuista epäkohdista.

Uutta kohti mentäessä valittava aluevaltuusto päättää työryhmissä valmisteilla olevasta hallinnollisesta esityksestä, jossa uutena elementtinä on lautakuntien tai valiokuntien perustaminen. Lautakuntamalli lisäisi demokratiaa valittavien edustajiensa myötä.

Haasteena ovat päätösvallan delegointiin liittyvät ratkaisut hyvinvointialueen hallituksen aseman kannalta katsottuna. Selvää mielestäni on, että vastuuta on jaettava. Tärkeää on kuitenkin luoda hallintomalli, joka säilyttää riittävän ketteryyden asioiden hoidossa.

Uudistuksessa on tärkeää palvelut edellä etenemisen periaate. Ihmisten kannalta keskeistä on saada tarvitsemansa terveydenhuollon ja niihin liittyvät mielenterveyden ja sosiaalipuolen palvelut sujuvasti vailla liiallista byrokratiaa.

On tiedostettava, että päättäjien näkökulman tulee olla nyt aluekeskeinen kuntakeskeisyyden sijaan. Se ei poista vaadetta, että palvelutarjonnan tulee yltää kaikkialle.

Taloudelliset haasteet eivät poistu valtionrahoitukseen siirryttäessä. Kustannustietoisuus on pidettävä mielessä, niin ikävältä kuin se voikin tuntua. Henkilöstöä on aidosti kuunneltava, työhyvinvoinnista ja resursseista on huolehdittava. Tärkeää on löytää painopisteet palveluverkkoa ja palveluja luotaessa. Kokemuksesta ja aihepiirin substanssin tuntemisesta on hyötyä, kun uudistustyöhön lähdetään.

Kommentoi

Hae Heilistä