Julkaistu    |  Päivitetty 
Tuula Parikka

Hyvinvointialueelle lisää sähköisiä palveluja

Muutos voi olla vahvuus. Tiede ja teknologia luovat avuksi uusia tapoja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen. Näin vapautuu työaikaa henkilökohtaiseen tapaamiseen. Näinä aikoina tutuksi ovat tulleet sähköiset ajanvaraukset, puhelinneuvonta ja muut yhteydenottotavat. Kaikessa on ensin opettelua ja hiomista, mutta kukapa luopuisi esimerkiksi näytteenoton sähköisestä ajanvarauksesta, kun on sen oppinut.

Siun sote kerää monipuolisesti tietoa esimerkiksi palvelujen käyttäjämääristä, henkilökunnan työpaineen jakautumisesta ja asiakaspalautteesta. Myös työntekijöiden osaavuuden jakaantumista voidaan ohjelmalla varmistaa. Näitä tietoja hyödynnetään kehitystyössä. Kunnat saavat palvelun käytöstä tarkkoja raportteja, joita on käytettävä mietittäessä ennaltaehkäisevää työtä. Kun palvelun tarvetta opitaan ennakoimaan, pystytään myös ajoissa auttamaan.

Asiakkaan lähelle vietäviä liikkuvia palveluja kehitetään. Näitä ovat vaikkapa erikoislääkäreiden vastaanotot maakunnan eri toimipisteissä ja joskus etäyhteys on riittävä. Monipaikkainen elämäntapa lisääntyy ja tällöin voidaan hoitaa asiat jo tutuksi tulleiden asiantuntijoiden kautta etänä.

Tälläkin alueella on edessä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Toivottavasti kilpailutuksessa menestyy kotimainen tuottaja. Hyvinvointialueiden on kehitettävä tietojärjestelmiä niin, että ne toimivat yhteen parantaen hoidon jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuolto tekee paljon yhteistyötä yritysten ja järjestöjen kanssa. Myös näissä yhteyksissä tarvitaan toimivaa palvelumuotoilua ja teknologian ja tiedon uudenlaista hyödyntämistä sekä digikoulutuksen tarjoamista. Korona-aikana opitut etäkokoukset ovat hyvä toimintamalli. Näin säästyy matka-aikaa, mutta sähköiset palvelut eivät ole ensisijaista palvelua. Kun lääkäriä on päästävä tapaamaan, kohtaamisen on järjestyttävä.

Kommentoi

Hae Heilistä