Julkaistu    |  Päivitetty 
Karita Kaita

Lasten hyvinvointi vaikuttaa yhteiskunnan tulevaisuuteen

Aluevaaleissa on kyse jokaisen meidän turvallisuudestamme ja terveydestämme. Samalla päätetään kuitenkin lasten hyvinvoinnista ja siten koko yhteiskunnan tulevaisuudesta. Lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin puolestapuhujana olen huolestunut, että keskustelu lapsista, nuorista ja perheistä on jäänyt varsin vähäiseksi muiden tärkeiden asioiden rinnalla. Kun puhetta on yleisellä tasolla vähän, jää erityisesti vähemmistöihin kuuluvien lasten asiat huomiotta. Myöhemmin samat äänekkäämmin ajetut asiat menevät mahdollisesti ohi myös lasten asioiden päätöksissä. Kuinka lasten ja nuorten käy?

On ymmärrettävä vastuu tulevaisuudesta, ja kuinka merkittävä ajanjakso lapsuus on. Nyt tehtävät päätökset vaikuttavat ratkaisevasti tulevaisuuden yhteiskunnan hyvinvointiin ja talouteen. Lapsuuden vaurioituminen voi vaikuttaa pitkäaikaisesti tai pysyvästi yksilön elämään ja toimintakykyyn. Siksi vastuu tulevaisuudesta tarkoittaa lapsista ja nuorista huolehtimista tässä hetkessä. Jos apua ei saa, esiintyy oireilua opettajien, lastensuojelun ja poliisien työssä, jossa kädet ovat jo täynnä.

Riittämättömät päihde- ja mielenterveyspalvelut ohjaavat lapsia ja nuoria väärään suuntaan kohti jo kuormittunutta lastensuojelua. Sosiaalihuollon ja lastensuojelun tärkeyttä ei pidäkään unohtaa. Ymmärrys ennaltaehkäisevään työhön on lisääntynyt, mutta moni muu asia, kuten lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon laatu, jäävät edelleen usein huomiotta. Koko perheen tukeminen olisi tärkeää, ja esille tulisi nostaa myös omaishoito ja neuropsykiatristen haasteiden kanssa elävät perheet.

Uuden hyvinvointialueen rakentamisessa tulisi alusta alkaen laatia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukeva tavoitteellinen strategia, arvioitava lapsivaikutuksia ja turvattava lapsiin sekä nuoriin kohdistuva budjetointi. Pitkäaikaiset puutteet lastensuojelun resursseissa sekä mielenterveyspalveluissa tulee korjata jo uusiin rakenteisiin. Lapsiperheiden palvelut sekä neuvolat on turvattava ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehdittava. Meidän on tehtävä yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa, sillä uskon, että parhaan tuloksen saavutamme yhdessä. Jokaisella lapsella on oikeus hyvinvointiin ja turvalliseen lapsuuteen.

Lasten puolella,

Kommentoi

Hae Heilistä