Julkaistu    |  Päivitetty 
Jaakko Leppänen

Edunsaaja voittaa aina

Merja Mäkisalo-Ropponen kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan 30.10.2021, että järjestöjen toiminta on varmistettava julkisten palveluiden rinnalla. Hänen sanoin se on ehdoton edellytys myös sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa, sillä ilman järjestöjä moni ihminen jäisi vaille tarvitsemaansa apua.

On todettava, että sote-uudistusta voidaan pitää aika epäonnistuneena, jos sen toimintakyky on kiinni veikkaushäviörahoilla toimivien edunsaajajärjestöjen yhteiskunnallisesta panoksesta. Järjestöt voivat kyllä tarjota oleskelutiloja sekä mehua ja keksejä esimerkiksi työttömille, mutta reseptien kirjoittamiseen, ohitusleikkauksiin ja huostaanottopäätöksiin tarvitsemme ihan oikeaa sotea siihen kuuluvine ammattilaisineen.

SDP:llä ja sote-järjestöillä voisi todeta olevan jokseenkin tiivis keskinäinen yhteys. Kuvaavaa on esimerkiksi se, että SDP:n puoluehallituksen jäsen Vertti Kiukas toimii myös sote-järjestöjen kattojärjestö SOSTE:n pääsihteerinä vastaten kattojärjestön toiminnan johtamisesta.

Nyt kun veikkaustuotot ovat koronan vuoksi romahtaneet, rahoitusta kaivellaan veronmaksajien taskusta. Toisin sanoen, kun suomalainen ei häviä tarpeeksi rahaa pelikoneeseen vapaasta tahdostaan, otetaan joko lisää julkista velkaa tai raha kouritaan verotuksen kautta ihmisiltä väkisin. Edunsaaja voittaa aina, kansalainen häviää aina.

On tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista sekä vastuullista verorahojen käyttöä, että ne kohdennetaan oikeisiin asioihin eikä omien poliittisten tukijoiden taskuihin. Meidän perussuomalaisten mielestä niukat varat olisi suunnattava julkiseen terveydenhoitoon – asukkaiden hyväksi, hoitajien sekä lääkäriresurssin lisäämiseksi!

Kommentoi

Hae Heilistä