Julkaistu    |  Päivitetty 
Merja Mäkisalo-Ropponen

Aluevaalit linjaa tärkeitä palveluita

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaavat kunnat tai kuntayhtymät, hyvin vaihtelevilla resursseilla. Yhdenvertaisuus palvelujen saannissa ei toteudu ja väestöryhmien väliset ja alueelliset erot ovat merkittäviä. Ikääntyvä väestö lisää entuudestaan palvelujen tarvetta ja kustannuksia. Tarvitaan siis kuntaa isommat hartiat.

Tämän vuoksi eduskunta hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kesäkuussa. Siinä perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joiden tehtävänä tulee olemaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen. Virallisesti palvelut siirtyvät alueiden järjestettäviksi vuoden 2023 alusta.

Lain myötä Pohjois-Karjalassakin Siun soten kuntayhtymämalli purkautuu ja toiminta jatkuu tulevalla hyvinvointialueella.

Valitettavasti lakiin kirjatun siirtymäkauden aikana Pohjois-Karjala ei saa sitä rahasummaa, joka sille kuuluisi tarvevakioitujen laskelmien perusteella, mutta kuitenkin rahoitus on suurempaa kuin mitä kunnat ovat pystyneet Siun sotelle myöntämään. Tällä voimme toivottavasti entistä päättäväisemmin vastata epäkohtiin ja vahvistaa palveluiden saatavuutta.

Tulevilla hyvinvointialueilla päätäntävaltaa tulevat käyttämään vaaleilla valitut aluevaltuustot ja ensimmäiset tulevat hyvinvointialueiden aluevaalit tullaan järjestämään ensi tammikuussa ja jatkossa aina kuntavaalien yhteydessä.

Nyt olisi tärkeää, että saisimme vaaleihin mahdollisimman kattavan listan ehdokkaita eri alueilta ja erilaisista elämäntilanteista. Tämä olisi paras mahdollinen tapa varmistaa, että mahdollisimman monen ääni kuuluu tulevissa valtuustoissa ja mahdollisimman monet eri näkökulmat tulevat huomioiduiksi ja että alueiden äänestä tulee mahdollisimman kattava tulevissa valtuustoissa.

Valtuustot päättävät monista ihmisten arjen kannalta välttämättömien palveluiden järjestämisestä omalla alueellaan ja tässä kaikkien ääni ja mielipide ovat arvokkaita. Haluankin rohkaista kaikkia osallistumaan keskusteluun tuleviin vaaleihin liittyen, lähtemään äänestämään tai asettumaan itse ehdolle. Erityisesti toivon erityisryhmien edustajien asettumista ehdolle, sillä näin varmistetaan yhdenvertaisuuden parempi toteutuminen.

Tulevien hyvinvointialueiden valtuutettujen rooli tulee olemaan historiallinen heidän toimiessaan uudistuksen toimeenpanijoina alueillaan ja näin valtuustot tulevat linjaamaan tulevien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Tulevissa aluevaaleissa päätetään siis meidän kaikkien kannalta todella merkittävistä asioista.

Kommentoi

Hae Heilistä