Julkaistu    |  Päivitetty 
Kari Kauppinen

Onko meillä vara tuhota omaisuuserämme?

Kunnallisvaalit ovat ensi sunnuntaina. Olen odottanut kovasti, että ennen vaaleja olisi keskusteltu nähtyä enemmän asuntotuotannosta ja asuntojen hintojen kehityksestä. Aihe on erittäin tärkeä Pohjois-Karjalan kehitykselle ja vetovoimalle.

Kuten tiedämme, asuntomarkkinat ovat jakaantuneet maantieteellisesti kahteen osaan, Helsingin, Tampereen ja Turun muodostamaan niin sanottuun kasvukolmioon ja muuhun Suomeen.

Suomessa on menossa täältä ”muusta Suomesta” katsottuna pahasti vinoutunut kaupungistumiskehitys, jota tuskin pystytään täysin pysäyttämään, mutta sen aiheuttamia vaurioita voimme halutessamme jarruttaa.

Mikäli koko Suomea ei saada pidettyä asuttuna, merkitsee se asuntojen hintojen yhä jyrkkenevää laskua isossa osassa Suomea. Tämä vaikuttaa suoraan kasvukolmion ulkopuolella asuvien taloudelliseen tilanteeseen ja heidän tulevaisuuden näkymiinsä.

Muun Suomen henkinen ja taloudellinen vetovoima heikkenee. Nuoret kaikkoavat, ja jäljelle jää eläkeläisten reservaatti. Eläkeläisyys ei ole tietenkään pahasta. Olen itsekin eläkeläinen. Mutta jos halutaan elinvoimaa myös meidän eläkeläisten jäljellä oleviin vuosiin, tarvitaan uutta luovaa taloudellista toimeliaisuutta. Sen synnyttäminen on vaikeaa tyhjenevissä kylissä ja kaupungeissa.

Uskallus katoaa. Tässä myllerryksessä ei enää uskalleta ostaa omistusasuntoa, vaan mennään mieluummin asumaan vuokralle.

Vuokra-asuminen on toki asumisen yksi potentiaalinen vaihtoehto. Hallitsemattomasti lisääntyessään se kuitenkin vääristää vaarallisesti markkinatilannetta. Nyt puhutaan tavallisten suomalaisten keskeisestä omaisuuserästä. Vuosikymmenien aikana säästetty asuntovarallisuus on vaarassa murentua käsiin.

Juuri nyt Joensuussa on kova buumi uusien vuokra-asuntojen tuotannossa. Op:n mukaan sijoitusasuntolainojen määrä on kasvanut Joensuussa peräti 80 prosenttia alkuvuonna. Onko tämä kehitys lyönyt jo yli. Näkeekö kukaan vaaran merkkejä.

On erittäin tärkeää, että koko maa pidetään asuttuna ja että jokainen suomalainen saa valita paikkakunnan missä haluaa asua miettimättä pakkomuuttoa tai muuton estävää, taloudelliseksi kivireeksi muodostunutta, arvonsa menettänyttä omistusasuntoa.

Kommentoi

Hae Heilistä