Julkaistu    |  Päivitetty 
Anna Estola, Anni Rannikko

Sateenkaariväki huomioitava

Poikkeusolot ovat asettaneet monet sateenkaari-ihmiset epävarmaan tilanteeseen, jossa valmiudet selvitä ja pärjätä ovat lähtökohtaisesti huonommat kuin muilla.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamiin ongelmiin lukeutuvat muun muassa viivästyneet sukupuolenkorjausprosessit, mielenterveyden haasteet, syrjintä ja väkivalta.

Pelastakaa lapset ry teettää vuosittain Lapsen ääni -kyselyn, jossa selvitetään 13–17-vuotiaiden lasten ajatuksia erilaisista teemoista. Tänä vuonna teemana oli korona, ja kyselystä kävi ilmi, miten rajusti poikkeusolot ovat iskeneet nimenomaan sateenkaarinuoriin, joiden keskuudessa koettiin aiempaa enemmän masentuneisuutta ja ahdistusta.

Nuorten lisäksi muut erityisen haavoittuvassa asemassa olevat sateenkaarevat, kuten syrjäseudulla asuvat, vammaiset ja maahan muuttaneet ovat kärsineet pandemian aikana.

Tämä on ongelma erityisesti siksi, että tutkimusten mukaan nämä ryhmät kärsivät eniten syrjinnästä ja ennakkoluuloista jo ennen koronapandemiaa.

Seta on asettanut omat kuntavaalitavoitteensa, joiden avulla sateenkaariväen asemaa parannetaan jokaisessa Suomen kunnassa.

Sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuutta edistäviä toimia tarvitaan kaikilla sektoreilla, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutuksen piirissä ja työelämässä.

Setan tavoitteena on sateenkaarikunta, jossa jokainen voi elää avoimesti omana itsenään ja tulla kohdatuksi yhdenvertaisesti.

Suomen kunnissa elää kaikenikäisiä sateenkaari-ihmisiä ja heidät on huomioitava kaikessa päätöksenteossa ja palveluiden järjestämisessä.

Sateenkaariteemojen näkyvyys luo turvaa ja vähentää sateenkaaripakolaisuutta eli pakkoa muuttaa pois kotipaikkakunnalta turvattomuuden tunteen ja syrjinnän pelossa.

Kunnan työntekijät, kunnanvaltuutetut ja lautakuntien jäsenet ovat ratkaisevassa asemassa siinä, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ja sateenkaariperheiden ääni kuuluu päätöksenteossa, yhdenvertaisuutta edistetään ja vihapuhetta torjutaan aktiivisesti ja resursoidusti.

Toivomme sekä kunnilta että kuntapäättäjiltä aktiivista yhteistyötä ja kunnianhimoista yhdenvertaisuuspolitiikkaa susirajan sateenkaariväen oikeuksien edistämiseksi.

Hyvä yhteistyön areena on esimerkiksi Pohjois-Karjala Pride -viikko, joka järjestetään 22.–25.9.2021.

Kommentoi

Hae Heilistä