Julkaistu    |  Päivitetty 
Tomi Alakoski

Joensuun kaupungin ja 4H:n yhteistyö luo hyvinvointia

Kotipaikka on tärkeä ihmisen identiteetille. Oma kotikunta on se paikka, jossa rakennetaan perusta lasten ja nuorten tulevalle elämälle ja sitä kautta koko Suomen tulevaisuudelle. Vapaa-ajan harrastustoiminnalla on tässä keskeinen rooli.

4H on Suomen suurimpia nuorisojärjestöjä, jonka toiminta on vuosien mittaan uudistunut ja kehittynyt myönteisesti. Toimimme sen puolesta, ettei yksikään lapsi tai nuori jäisi syrjään yhteiskunnasta. Parhaat tulokset saavutetaan, kun lasten ja nuorten asioita edistetään yhdessä oman kotikunnan kanssa.

4H-järjestön erityisenä vahvuutena ovat paikallisissa yhdistyksissä työskentelevät päätoimiset toimihenkilöt. Vakituinen henkilöstö mahdollistaa laajan kerhotoiminnan lisäksi kansalaisjärjestöistä mittavimman työllistämistoiminnan sekä monien paikkakuntien tärkeiden erillishankkeiden toteuttamisen.

Perinteisesti kunnilla ja 4H-yhdistyksillä on ollut läheinen yhteistyösuhde. Kunnat rahoittavat lasten ja nuorten kerhotoimintaa, koulutuksia, työllistämistä ja yrittäjyyskasvatusta. Usein 4H-yhdistys tuo kuntaan lisäarvoa palvelusopimuksen kautta. 4H-yhdistys voi perustyönsä lisäksi olla täydentämässä kunnallista nuorisotyötä sekä osallistua monipuolisesti myös muuhun kunnan palvelutuotantoon.

Toivomme, että tulevien kuntavaalien jälkeenkin yhteistyö 4H:n ja Joensuun kaupungin välillä edelleen kasvaa ja kehittyy. Yhteistyöllä voimme vastuullisesti rakentaa lapsille ja nuorille hyvinvoivaa tulevaisuutta.

Kommentoi

Hae Heilistä