Julkaistu    |  Päivitetty 
Jertta Harinen

Ikäihmiset ansaitsevat arvokkaan vanhuuden

Työttömyys on Pohjois-Karjalassa valtakunnan suurinta. Työikäisen väestön vähetessä eläkeikäisten kuntalaisten osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti sekä Kontiolahdella että Joensuussa. Syntyvyys kasvoi viime vuonna jonkin verran, mutta on huolestuttavaa, että kehityksessä ei ole odotettavissa merkittävää muutosta tulevaisuudessa.

Tämä tarkoittaa lasten ja nuorten määrän vähenemistä. Tällä hetkellä etenkin Kontiolahdella lasten ja nuorten määrä on suuri ja päätöksenteossa täytyy kantaa huolta päätösten vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Molemmissa kunnissa on tehty viime vuosina investointeja koulu- ja päiväkotirakentamisessa. Näin kuuluukin olla, sillä lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajia.

Väestörakenteen muutos merkitsee palvelurakenteen tarpeiden muuttumista lähivuosina. Kuntapäättämisessä täytyy tämänhetkisten nopeiden ratkaisujen lisäksi pystyä hahmottamaan tulevaisuuden kehitys ja tilannetta tulee tarkastella pitkällä aikavälillä vuosien päähän. Kuntien ennaltaehkäisevien toimien merkitys kasvaa. Sekä Joensuun että Kontiolahden kuntien on otettava tulevissa taloussuunnitelmissaan huomioon ikääntyvien ihmisten määrän lisääntyminen. Tämä merkitsee sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeen kartoittamista sekä asuntorakentamisen ja esteettömyyden huomioimista.

Vaikutukset tulee huomioida myös koulutustarpeen muutoksena. Jo nyt on ollut nähtävissä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden määrän vähäisyys suhteessa tarpeeseen.

Sijaisia on vaikea saada, eikä lääkärien määrä ole alueellamme riittävä.

Kuinka käy, ellemme huolehdi näistä asioista tulevaisuutta silmällä pitäen? Ikäihmiset ansaitsevat arvokkaan vanhuuden, ovathan he aikoinaan olleet tulevia yhteiskuntamme rakentajia.

Kommentoi

Hae Heilistä