Julkaistu    |  Päivitetty 
Mira Pesonen

Tilaa taiteelle – meidänkin kunnassamme

Tilaa taiteelle! -ryhmä on joukko nuoria joensuulaisia aktiivisia taiteenharrastajia, jotka ovat ilmaisseet tarpeensa kaupungille yhteisestä toimitilasta toteuttaa ja harrastaa monialaista kulttuuria ja taidetta. Torstaina 20.5.2021 ryhmä järjesti Joensuun kävelykadulla kantaaottavan mielenosoituksen kulttuurin kentän tilahaasteiden johdosta. Nuorilla taiteentekijöillä on toiveena ikäryhmälleen kohdennettu oma kulttuuri-, ja taidetila.

Tässä tilassa nuoret voisivat kokoontua turvallisesti kokemaan ja tekemään taidetta, toimia yhteisöllisesti ja vuorovaikutuksessa toisten nuorien kanssa eli kuulua ryhmään, järjestää taidenäyttelyjä, esityksiä sekä bändikeikkoja. Toisin sanoen, tämä olisi kulttuurista nuorisotyötä parhaimmillaan!

Joensuusta puuttuu tällä hetkellä tuollainen nuorille harrastajamuusikoille ja muille nuorille taiteenharrastajille kohdistettu matalan kynnyksen tila, kun Väentalo ja Laituri poistettiin kulttuurin käytöstä.

Jo silloin puhuttiin, että samankaltaista tilaa aletaan hakea kyseiseen käyttöön, mutta asiasta ei sen koommin ole kuulunut.

Tilan tulisi mielestäni olla pysyvä ja selkeästi kohdistettu nuorten toimintaan, ettei heidän tarvitsisi purkaa ”toimintaansa” päivittäin pois jonkun muun ryhmän tieltä.

Tuore laki velvoittaa kunnan muun muassa edistämään kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä edistämään kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Eikö tällainen nuorille suunnattu toimitila ajaisi juuri edellä mainittua asiaa ja vahvistaisi varmasti nuorten hyvinvointia, joka on myös yhteiskunnallisesti tapetilla parasta aikaa?

Voisiko tässä olla paikka tarkastella kaupunkimme nuoriso-, ja kulttuurityötä siltä kannalta, että tällainen ”kulttuurinen nuorisotyö” ja tila voisivat integroitua nykyiselle toimialalle, mahdollistaen taiteellisen ja kulttuurisen, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen toiminnan nuorten keskuudessa.

Useissa kaupungeissa kulttuurista nuorisotyötä toteuttavat kulttuuripalvelut, nuorisotyö sekä kirjastopalvelut yhteistyössä. Kulttuuripaikkaselvityksen jälkitoimenpiteinähän selvitetään parasta-aikaa taiteen ja kulttuurin ammattilais-, ja harrastajakentän toimitilojen parannusmahdollisuuksia. Olisi oikein hyvä tilaisuus ottaa siinä samassa kartoituksessa tämä ”taiteellinen nuorisotila” huomioon. Kulttuurikaupunki rakentuu myös nuorten kulttuurista!

Kommentoi

Hae Heilistä