Julkaistu    |  Päivitetty 
Pertti Ahtiainen

Ulkoliikuntapaikat kuntoon

Viimeinen vuosi on osoittanut ulkoliikunnan merkityksen kansalaisten hyvinvoinnin edistäjänä ja terveyden ylläpitäjänä.

Pandemian rajoittaessa sisäliikunnan mahdollisuuksia ulkoliikuntapaikkojen käyttö on kasvanut merkittävästi kaikkialla Suomessa.

Kansalaiset ovat löytäneet myös ”ulkokuntosalit”, jollaisia olisi tulevaisuudessa saatava kaikkiin kaupunginosiin.

Niitä ovat voineet käyttää yhtälailla niin aktiiviurheilijat kuin omasta kunnostaan huolehtivat kuntoilijatkin.

Yleisimmin käytettyjen liikuntapaikkojen, kuten kevyen liikenteen väylien, kuntopolkujen ja talvisin hiihtolatujen ja jääkenttien, hoitoon on kunnissa varattava vuosittain riittävät määrärahat.

Kommentoi

Hae Heilistä