Julkaistu    |  Päivitetty 
Pentti Keskisalo

Kohti sote-uudistusta

Tulevissa kuntavaaleissa valittavat joensuulaiset päättäjät tulevat syksyllä 2021 ratkaisemaan sen rahoituksellisen tason, jolla Siun sote siirtyy valtion rahoituksen piiriin. Nyt ratkaistaan Pohjois-Karjalan soterahoituksen taso pitkälle tulevaisuuteen. Kaikki asiaa tuntevat tietävät, että kuntien rahoitus on Siun sotelle ollut niukkaa koko sen 4-vuotisen historian ajan. Rahoitus on ollut maan keskiverokustannuksiin nähden noin 10 prosenttia pienempää, kun vertailu tehdään tarvevakioiduilla kustannuksilla. Valtakunnalliset sotealueet ovat syntymässä kesän aikana. Uusimpien laskelmien mukaan on vain muutamia alueita, joilta uhataan leikata tarvevakioitua rahoitusta. Leikkaus on Pohjois-Karjalan osalta merkittävä, yli 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Ainoaksi ratkaisuksi ja Siun soten ”pelastajaksi” on jäämässä kuntarahoituksen tietoinen nosto vuodelle 2022. Tällä yhden vuoden rahoituksen merkittävällä nostolla vältyttäisiin valtion suurelta leikkurilta ja saataisiin kestävämpi rahoituspohja Siun sotelle. Myös täyden palvelun päivystysvastaanotto olisi turvatumpi.

Siksi minä haastankin kuntavaaliehdokkaat ja kuntalaiset näihin talkoisiin vaatimaan kunnilta Siun sotelle oikeudenmukaista rahoitusta. Tehdään nyt yhdessä jotain merkittävää ja korjataan sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusta syksyllä 2021. Viimesyksyinen päätös kuntakokouksella oli leikata edelleen vuoden 2022 kustannuskasvua. Tiedän, että tällä yhden vuoden rahoitustason nostolla ei ole kaupungin talouteen pitempiaikaisia vaikutuksia. Siun soten rahoitus siirtyy pois kunnilta vuonna 2023, ja kun Joensuun kaupunkiin valtionosuuksiin tulee kuitenkin täysimääräiset leikkurit. Vuoden 2022 lisärahoitus voidaan hoitaa vaikka kaupungin tulevaisuusrahastosta. Rahoituksella kun on pitkäaikainen vaikutus meidän hyvinvointiimme ja tulevaisuuteemme.

Kommentoi

Hae Heilistä