Julkaistu    |  Päivitetty 
Martti Vaskonen

Sote-palvelut korjattavissa

Pohjois-Karjalan sote, Siun sote nousi valtakunnan uutisiin (Yle 22.5.2021) tavalla, mikä ei yllättänyt henkilökuntaa. Siun sotea markkinoitiin alusta alkaen mielikuvilla, jolla kuluttajille suunnattuja turhakkeitakin kaupataan. Tätä tuki arjesta irtautunut menestystä korostava slangi. Oppia visioihin soten johto hankki konsulteilta ja unohti oman henkilökuntansa. Johtajisto uskoi tämän riittävän ja suojautui vähättelemällä ongelmia ja turvautumalla henkilökunnan painostukseen ja irtisanomisiin “tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä”.

Ei liene sattumaa, että yt-neuvottelujen tuloksena irtisanotuksi valikoitui muun muassa osastonhoitaja, joka puolusti henkilökunnan näkemystä “toimintalähtöisestä työvuorosuunnittelusta”.

Soten ohjaamisesta vastaavat poliittisesti valitut luottamushenkilöt ovat myös laajalla rintamalla vaatineet säästöjä ja kieltäytyneet rahoituksen järjestämisestä. Valitettavasti tämä suuntaus on valtakunnallinen.

Suomen tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan terveys- ja sosiaalipalveluissa tehtiin vuonna 2020 yli 12 miljoonaa työtuntia vähemmän kuin edellisenä vuonna 2019 ja 16,5 miljoonaa työtuntia vähemmän kuin vuonna 2018. Tämä siis siitä huolimatta, että puhetta on piisannut hoivatyön ongelmista.

Vaikka työvoimaa on runsaasti tarjolla, julkisuudessa puhutaan työvoimapulasta. Työvoiman saatavuutta heikentää lyhyet, epämääräiset työsopimukset, huonot työolosuhteet ja työn kuormittavuus.

Tilannetta ei yritetä korjata työolosuhteita parantamalla ja lisäämällä voimavaroja sote-palveluihin vaan panostamalla työperäiseen maahanmuuttoon, keikkatyöhön tai koulutusvaatimuksia heikentämällä.

Rahan puutteesta ei liene kysymys, kun pelkästään hävittäjähankintoihin aiotaan käyttää 10 miljardin euron, siis 10 gigaeuron verran rahaa. Yhden hävittäjän hinnalla saa ostaa hoivatyötä 2831 vuotta. Laskelmassa tuntihinta on 40 euroa, 30 viikkotuntia ja 46 viikkoa työvuodessa. Palkkakustannuksista palautuu veroina ja veronluonteisina maksuina yhteiskunnalle yli puolet.

Kommentoi

Hae Heilistä