Julkaistu    |  Päivitetty 
Lahja-Elina Vatanen

Täällä meinataan vieläkin elää

Korona on tuonut tullessaan paljon ikäviä asioita ja seurauksia, mutta onneksi myös jotain hyvääkin. Koronan myötä ihmiset ovat alkaneet arvostaa eri tavalla asioita kuin ennen. Aiemmin niin itsestään selvät asiat ovat tulleet arvoon arvaamattomaan, kuten julkisissa paikoissa liikkuminen ilman turvaväliä, kirjastoissa käyminen, sosiaaliset suhteet ja niin edelleen.

Ennätysmäärä suomalaisia on tehnyt työtä etänä. Taloustutkimuksen mukaan yli miljoona suomalaista on siirtynyt etätöihin koronakriisin aikana. Yli 70 prosenttia työelämässä olevista haluaisi jatkossakin tehdä etätöitä joko kokonaan tai lähes kokonaan eli monipaikkatyönä. Monipaikkatyöllä on koettu olevan monia positiivisia vaikutuksia; työtyytyväisyys on lisääntynyt, oman työn hallinta kasvanut ja kiire vähentynyt. Lisäksi työmatkoihin käytetyn ajan säästö on tuonut aikaa muuhun elämään, kuten yhdessä olemiseen perheen kanssa, opiskeluun tai luonnossa liikkumiseen. Monipaikkatyö on myös monin verroin luontoystävällisempää.

Tutkimusten mukaan korona on lisännyt luonnon ja luontokohteiden arvostusta. Luontobarometrin vastausten mukaan neljä viidestä pitää luontoa tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Monipaikkatyö luo näin mahdollisuuksia myös syrjäseutujen elinvoimaisuuteen. Monipaikkatyötä tekevät voivat työskennellä kauniin luonnon keskellä ’kotipuolessaan’ tai vapaa-ajan asunnoillaan.

Yrittäjissäkin on työntekijöitä, jotka siirtyvät heti mahdollisuuksien mukaan työskentelemään toimistoistaan muualle esimerkiksi luonnon rauhaan. Työskentely edellyttää toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Valokuituyhteydet ovat tätä päivää, ja ne olisi saatava kaikkiin Joensuun liitoskuntiin, Tuupovaaraankin. Nopea ja toimiva valokuituyhteys mahdollistaa kuntalaisten tasavertaisen osallistumismahdollisuuden digitaalisiin palveluihin asuinpaikasta riippumatta. Lisäksi ne lisäävät liitoskuntien elinvoimaa asukkaiden saaman monipuolisemman palvelutarjonnan ja uusien toimeentulomahdollisuuksien kautta. Ne ovat myös satsaus tulevaisuuteen, jolloin käytössä tulee olemaan uusia sähköisiä palveluita.

Monipaikkatyö edellyttää myös toimivia, saavutettavia palveluja. Kaikkia palveluita ei voida sähköistää, kaikkia palveluita eivät nettiyhteydet tarjoa. Kaikilla kuntalaisilla on oltava edelleen tarjolla lähipalveluina ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä virasto- ja neuvontapalveluita.

Kommentoi

Hae Heilistä