Julkaistu    |  Päivitetty 
Heleena Uusi-Illikainen

Enoon on saatava neuvolalääkäri

Terveydenhuoltolain 15. pykälä (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus (338/2011) velvoittaa kunnat tarjoamaan kaikille perheille suunnitelmalliset ja tasoltaan yhtenäiset äitiys- ja lastenneuvolapalvelut.

Olen erittäin huolissani ennaltaehkäisevien neuvolapalvelujen rapautumisesta maaseutumaisten Joensuun kaupungin osien palveluissa. Samoin myös Enon ja Uimaharjun alueen äidit ovat huolissaan edellä olevien lakien ja asetusten mukaisista heille kuuluvista neuvolapalveluista.

Entisen Enon kunnan alueen perheet, vastasynnyttäneet ja pienten lasten äidit joutuvat hakeutumaan neuvolalääkärin terveystarkastukseen Kontiolahteen Lehmon terveysasemalle. Lääkäripalvelua ei saa lähempää.

Miten vähävarainen äiti voi lähteä palveluihin, jos hänellä ei ole omaa autoa eikä hän pääse käymään linja-autolla edestakaisin vastaanotolla. Kela ei korvaa matkoja. Onko tämä tasapuolista ja oikeudenmukaista ja ylipäätään lain hengen mukaista?

Tuntemani vastasynnyttäneen äidin hoidossa on kotona päivisin muitakin alle kouluikäisiä lapsia, joten pääsy edelleen vaikeutuu, kun asiointiaika ja matkat pitenevät.

Ratkaisuna tulee olla neuvolapalvelun käyttäjälle järkevä toimintamalli. Lääkärin pitää tulla neuvolaan suunnitelmien mukaan vaikka harvemminkin. Lääkäripalvelut pitää ostaa alan yrityksiltä, jos muuten ei saada lääkärityövoimaa.

Peruspalvelut tulee turvata lähipalveluina, koska kuljetus- tai matkakorvauksia ei yhteiskunta tue. Pahinta on lasten tulevaisuuden kannalta, jos perheet jättävät nämä palvelut käyttämättä. Joensuun maaseutualueiden lasten ja perheiden hyvinvointia tulee tukea heidän tarpeidensa mukaisesti.

Kommentoi

Hae Heilistä