Julkaistu    |  Päivitetty 
Joensuun Omakotiyhdistys

Puronsuun rantametsän puolesta

Joensuun Omakotiyhdistys edustaa yli kahtatuhatta omakotiasujaa kaupungissa. Jäsenistöllemme on tärkeää, kuinka kaupunkiamme rakennetaan ja kaavoitetaan.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen tarkoittaa meille lisääntyvää ahtautta ja menetettyjä viheralueita. Olemassa olevat asuinalueet viheralueineen ovat tuttu elinympäristömme, joihin tehtävät muutokset edellyttävät harkintaa.

Kaikkien kaupunkilaisten tarpeet ja hyvinvointi on huomioitava kaupunkisuunnittelussa tasapuolisesti. Viimeaikainen keskustelu ja virkamiesjohdon linjaukset ovat hyvin selkeästi painottuneet rakennusyritysten ja niin sanottujen avainhenkilöitten tarpeiden huomioimiseen. Keskustelussa ovat näkyvästi olleet Hasanniemi, Pekkalan kartanon alue ja nyt Puronsuun rantametsikkö. Kaikki olemassaoleva tutkimustieto osoittaa lähiluonnon suuren merkityksen alueensa asukkaille asumismuodosta riippumatta. Luonnon läheisyys ja saavutettavuus ovat yhteydessä ihmisten terveydentilaan ja hyvinvointiin, tämä korostuu erilaisissa elämäntilanteissa.

Suomalaisten ikääntyminen, joka on merkittävä tekijä myös Puronsuun ympäristössä, aiheuttaa sen, etteivät autottomat ja ajokortittomat vanhukset voi hakeutua kauempana sijaitseviin luontokohteisiin, heille tärkeää on juuri se lähiluonto. Yhtä merkittävää se on myös lapsiperheille ja lemmikkien ulkoiluttajille. Myös ajanpuute korostaa tämän lähiluonnon merkitystä, tutkitusti jo 15 minuutin matka rajoittaa luontoon hakeutumista.

Puronsuun rantametsä on asukkailleen tärkeä riippumatta siitä, kuinka harvinaisia luontoarvoja se sisältää. Puusto, polut ja keväinen linnunlaulu ovat jo riittäviä luontoarvoja. Alueen osittainenkin rakentaminen sulkee sen tuhansilta siitä nauttineilta ja veronsa kaupungille maksaneilta asukkailta sen leimautuessa nyt avainasukkaille kuuluvaksi.

Jos alue on aikanaan pakkolunastettu virkistysalueeksi, on kysyttävä olisiko menettely ollut mahdollista avainasukkaitten asuinalueeksi?

Avainasukkaiksi mainitaan muun muassa lääkärit ja virkamiehet. Virkamiehistä meillä ole vajetta, lääkärivajeeseen on taas haettava vastausta jostakin muualta.

Etuoikeuksia voidaan toki ostaa, ainoastaan kunnioitus on ansaittava.

Onko kaavoituksella haettava väestöryhmien eriarvoistaminen sopusoinnussa yhteiskunnan

yleisten ja kasvavien tasa-arvopyrkimysten kanssa?

Tätä pitäisi pohtia ainakin kuntavaaliehdokkaitten mahdollisina tulevina päättäjinä, haluatteko edustaa vain hyväosaisia avainhenkilöitä, vai onko kaupungin tasapuolinen ja oikeudenmukainen kehittäminen tärkeämpää? Tätä pitää myös äänestäjien kysyä ehdokkailtaan.

Kaupunkimme väestöennuste ei myöskään liene pakottava tekijä viimeisten rantametsikköjen rakentamiselle, myymätöntä asuntokantaa on myös riittävästi.

Kommentoi

Hae Heilistä