Julkaistu    |  Päivitetty 
Juhani Rouvinen

Reiluutta kaavoitukseen

Joensuun kaupungin alasta suurin osa on harvaan asuttua maaseutua, jossa maaseututaajamat mukaan lukien asuu noin 25 prosenttia kaupungin väestöstä. Näiden noin 20 000 kuntalaisen hyvinvointi ja tulevaisuuden näkymät ovat paljolti riippuvaisia kotikunnan toimenpiteistä alueiden elinvoiman ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Näitä edellytyksiä luodaan kunnan kaavoituspolitiikalla.

Pitäjiltä on kuulunut ihmisten moitteita siitä, miten vaikeaa on saada Joensuun kaupungin maaseutualueille asuinrakentamiseen lupia, ja muun muassa loma-asuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi jarrutetaan kaikenlaisilla syillä. Erityiseksi syyksi on noussut se, että koulukyytien järjestäminen maksaisi, jos muuttajat olisivat lapsiperheitä.

Tästä estävästä kaavoitustoiminnasta on ajankohtaisena esimerkkinä vireillä oleva Niva-Ohvana osayleiskaavaluonnos. Kaavaluonnoksessa esitetyillä kaavamääräyksillä käytännössä tultaisiin vaikeuttamaan uudisrakentamista kylään siinä määrin, että tämä arvokas vuosisatainen asuinkylä potentiaalisesta asuinrakentamiskysynnästä huolimatta kuihtuisi.

Kaavoittaminen on kuntien ydintehtäviä, joten asia valuu myös kuntapoliitikkojen pöydille. Keskustalaisina ehdokkaina kantamme on, että maaseutualueille rakentamiselle on lähtökohtaisesti tilaa, eikä kaavoitus ja lupaprosessit saa olla esteinä esimerkiksi maatilojen ja yrittämisen kehittämiselle taikka asuntorakentamiselle. Lapsiperheiden asettumista maaseudulle ei tule estää, ei etenkään Joensuun kaltaisessa kaupunkikunnassa. Yhden perheen muutto voi myös johtaa toisen perheen muuttoon. Lopulta maallemuutto vaikuttaa myös koulujen ja muiden palveluiden säilymiseen pitäjillä. Lähtökohtana pitää olla, että myös maallemuuttajat toivotetaan tervetulleiksi ja taloudellisen toiminnan kehittämiseen kannustetaan myös kaavoituksen tasolla.

Keskustalaisten arvoissa on, että kaavoitus on reilua ja tasapuolista ja se tukee koko kaupungin kehittämistä ja elinvoimaa.

Toisarvoisilla asioilla heitetään menemään varsin merkittävä osa Joensuun kaupungin kehittämisen mahdollisuuksista, etenkin aikakautena, jolloin maaseutuasumisesta on tullut varsin kysyttyä.

Kommentoi

Hae Heilistä