Julkaistu    |  Päivitetty 
Mika P. Peuhkurinen

Etäopetuksessa on vaaransa

Nyt kun elämme poikkeustilaan tottumisen vaihetta, on aika katsoa pidemmälle ja hahmottaa, mitä opittavaa kokemastamme on. Koronavirus on ollut oppimisen tehokurssi meille kaikille, pakko muusanamme. Kun ihmisten henki on kyseessä, motiivi löytää toimivia ratkaisuja on kaikilla vahva.

Opetuksen ja koulunpidon uudelleenjärjestäminen tapahtui myös Suomessa todella nopeassa aikataulussa. Yleisesti ottaen Suomessa kyettiin siirtymään lähiopetuksesta etäopetukseen sujuvasti ja ilman merkittäviä ongelmia. Nyt aikaa on jo kulunut sen verran, että tapahtuneesta voi pyrkiä tekemään alustavia havaintoja.

Kansallisesti päätöksentekijät eivät ole lähteneet mikromanageeraamaan, vaan keskittyneet löytämään linjauksia, joilla koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä oppimisen oikeus on kyetty mahdollisimman hyvin ja kattavasti turvaamaan. Lainsäädäntö ja siihen perustuva ohjeistus on luonut turvaa paikallisille ratkaisuille. Paikalliselle toteutukselle jätettiin tilaa, ”siinä laajuudessa kuin on mahdollista toteuttaa”, koska paikallisesti tilanteet, tarpeet ja mahdollisuudet tunnetaan parhaiten.

Poikkeustilanne on jokaiselle oppilaalle erilainen, hänen tarpeistaan, lähtötilanteestaan, oppimisedellytyksistään ja kodin olosuhteista riippuen. Oppilaat, joiden itsesäätely, oppimaan oppimisen taidot ja lähiyhteisön tuki ovat hyvät, selviävät myös muuttuvissa olosuhteissa.

Tietooni on tullut, että korkeakoulussa Joensuussa opiskelija on saattanut olla läsnä ensimmäisen lukukauden alussa jonkun viikon ja sen jälkeen vuokrannut lomamökin Tahkolta, jonne on siirtynyt asumaan kaverinsa kanssa pysyvästi.

Kyseinen opiskelija ei siis tarvitse tutkinnon suorittamiseen paikalla oloa koulussa ei opettajaa kuin sen enempää opiskelija-asuntopaikkaa Joensuussa, missä korkeakoulun yksikkö sijaitsee. Kaiken opetuksen hän vaatii tarvittaessa niin sanottuna hybridiopetuksena.

Etäopetuksessa vaaravyöhykkeessä ovat oppilaat, joiden oppimisedellytykset ja itsesäätelytiedot eivät ole vahvoja, jotka kaipaavat erityistä tukea oppimiselleen ja joiden kotiympäristö ei sitä turvallisesti tue ja tarjoa.

Kommentoi

Hae Heilistä