Julkaistu    |  Päivitetty 
Eila Heinonen

Siun soten perusta on hyvinvoiva henkilöstö

Siun soten toiminnan perustana on osaava, innostunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstölle järjestetty neljäs Mitä Siulle kuuluu? -työhyvinvointikysely on valmistunut. Kyselyyn osallistui 72 prosenttia kuntayhtymän noin 7 300 työntekijästä. Kyselyllä on saatu ajankohtaista, tärkeää sekä vertailevaa tietoa henkilöstön työhyvinvoinnin tilasta. Kyselyn tuloksissa näkyy hyvin missä työhyvinvointia edistävissä asioissa on edetty sekä myös se mihin asioihin olisi syytä työhyvinvoinnin edistämiseksi edelleen keskittyä.

Kysely antaakin paljon eväitä jatkotyöskentelyyn niin onnistumiskokemusten kuin kehittämiskohteiden osalta.

Kyselyn tuloksista ilmenee muun muassa, että aiempaa useampi kokee muutokset työssä myönteisiksi, mutta toisaalta liian moni kokee, että ei voi vaikuttaa muutoksiin ja olla mukana suunnittelussa.

Siksi on tärkeää, että henkilöstön kanssa pohditaan yhteisistä voimavaratekijöistä sekä kehittämisen keinoista, havaittujen tarpeiden pohjalta. Yhteistyössä valmistellut toimenpiteet edistävät parhaiten myös henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista.

Siun soten toiminnan ja toimintojen uudistamisen sekä uudelleen organisointien myötä on toteutunut monia muutoksia. Henkilökunta on ollut usein ja joustavasti uuden edessä kehittämässä ja toteuttamassa varsinaista kuntayhtymän tehtävää. Koronatilanne on myös vaikuttanut vahvasti ja eritavoin henkilöstön työhön eri yksiköissä Siun soten toimialueella. Koronan aiheuttamat muutokset, sopeutumiset ovat toteutuneet myös hyvin nopealla aikataululla. Tämän pitkittyneenkin poikkeavan ajan, monien erityisjärjestelyjen ohella, on pystytty varmistamaan Siun soten laajaa toimintaa koko henkilökunnan voimin ja näin turvaamaan asukkaiden arkea.

Siun soten valtuuston kokouksessa 17.3.21 SDP:n ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen esittäen, että henkilöstön kanssa yhteistyössä valmistellaan malli, miten ja millä keinoin työhyvinvointia tukien tulisi henkilökuntaa kiitoksena huomioida, kun koronatilanne sen mahdollistaa.

Kommentoi

Hae Heilistä