Julkaistu    |  Päivitetty 
Riikka Vartiainen

Kuntouttava työtoiminta työllisyyden kuntakokeilussa

Ari Savinainen ja Jaakko Sumiloff (Karjalan Heili 24.4.) esittivät huolensa kuntouttavan työtoiminnan perusteettomasta hyödyntämisestä hiljattain käynnistyneessä Joensuun seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Kirjoittajat toteavat, että kunnan työmarkkinatuen maksuosuus houkuttelee ohjaamaan työttömän kuntouttavaan työtoimintaan. Toiminnan avulla kunta välttyy kustantamasta työmarkkinatukea saaden samalla ilmaista työvoimaa.

Kuntakokeilulain mukaisesti tietyt asiakasryhmät siirtyivät maaliskuun alussa TE-toimistosta Joensuun seudun kuntakokeilulle. Kuntakokeilussa asiakkaan palveluista vastaa joko TE-toimistosta siirtynyt asiakasvastaava tai kuntaan virkasuhteessa oleva valmentaja. Kuntakokeilusta työnhakija voidaan ohjata esimerkiksi Luotsi-hankkeeseen, mikäli asiakas hyötyy hankkeen suoraan avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen tähtäävistä palveluista. ESR-hankkeiden palveluihin osallistuminen on työnhakijalle vapaaehtoista, ja ne ovat avoimia kaikille joensuulaisille riippumatta kuntakokeilun asiakkuudesta.

Mikäli asiakas hyötyy kuntouttavia elementtejä sisältävästä työhön ja koulutukseen valmentavasta toiminnasta, sopivin palvelu asiakkaalle on kuntouttava työtoiminta. Tuolloin asiakkaan palveluprosessissa on tiiviisti mukana Siun Soten aikuissosiaalityön asiantuntija. Kunnan työmarkkinatuen maksuosuuslistalla oleminen ei ole peruste kuntouttavaan työtoimintaan ohjaamiselle, vaan palvelun tarve arvioidaan aina asiakkaan elämäntilanteen perusteella.

Joensuussa kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kaupungin omissa Taitamo-tiimeissä sekä järjestöjen toimesta. Taitamo-tiimien tehtävät ovat yleishyödyllisiä tukien muun muassa kaupungin perustoimintoja sekä edistäen kaupungin strategisia tavoitteita esimerkiksi kiertotalouden lisäämiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan tehtävät eivät korvaa kaupungin varsinaisia työtehtäviä. Toimintaan osallistuvat asiakkaat kokevat tärkeäksi, että tehtävät ovat ns. oikeita töitä eivätkä työtä, jolla ei ole tarkoitusta. Tiimien tehtäviä kehitetään jatkuvasti edistämään osallistujien urapolkuja esimerkiksi oppilaitosyhteistyön avulla. Tavoitteena on, että kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen on välietappi ennen etenemistä avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen.

Kirjoittajat peräänkuuluttavat asennemuutosta kohti palvelujen tarkoituksenmukaisuutta ja byrokratian vähentämistä. Valtakunnallisesti tarve työllisyyteen ja toimeentuloon liittyvien loukkojen purkamiseen sekä palvelujärjestelmän selkeyttämiseen on tunnistettu. Pulmaan on tartuttu muun muassa käynnistämällä sosiaaliturvauudistus ja työllisyyden palvelurakenneuudistus. Työllisyyden kuntakokeilut ovat yksi keino palvelujen kehittämiseksi kohti järjestelmää, jossa työnhakija saa elämäntilanteeseensa sopivaa palvelua yhden luukun asioinnilla.

Kommentoi

Hae Heilistä