Julkaistu    |  Päivitetty 
Lahja-Elina Vatanen

Kustannustehokkuutta – mutta minkä kustannuksella?

Siun soten tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2020 todetaan, että Siun sotessa tehtiin 325 potilasvahinkoilmoitusta vuonna 2019, liki neljännes enemmän kuin edellisenä vuonna. Keskeisimmät syyt olivat potilasvahingot, tyytymättömyys hoitoon ja epäasiallinen kohtelu. Ongelmina pidetään pitkiä odotusaikoja, aikojen siirtymisiä ja peruuntumisia. Parannettavaa on myös vaikuttavuudessa ja laadussa. Käytössä olevaa tiimimallia on kritisoitu kustannuslähtöiseksi.

Hälyttäviä uutisia kuuluu Siun soten henkilöstön työhyvinvoinnistakin. Useampi kuin joka neljäs joutuu toimimaan omien arvojen vastaisesti, vain joka toinen uskoo jatkavansa työssä eläkeikään asti, joka kuudes kokee syrjintää ja työpaikkakiusaamista.

Onko siis ihme, että kuntayhtymän sairauspoissaolot olivat KYS:n alueen sairaanhoitopiireistä korkeimmat: 23,43 päivää/henkilötyövuosi. Matalimmat ne olivat Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä, jossa luku oli 12,05. Kuitenkin näiden sairaanhoitopiirien tuottavuudet olivat yhtä suuret. Hoitajien hätähuuto: ”Monet meistä vielä pitävät työstään eivätkä ole vielä kyynisiä. Haluaisimme tehdä hyvää ja laadukasta hoitotyötä ja kannustaa myös nuoria alalle. Siun sote, älä romuta kaikkea.” (Karjalainen 4.3.2020) Hälytysmerkit on syytä ottaa tosissaan myös Siun soten ylimmässä johdossa. Lääkäri- ja hoitajapula ovat jo tosiasioita! Eiväthän viestit mene kuuroille korville?

Siun soten yhtymähallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat puolustavat Siun soten tiimimallia ja Lean-ajattelun mukaista johtamisjärjestelmää. Heidän mukaansa julkisuudessa on esitetty paljon virheellistä ja harhaanjohtavaa tietoa sekä on perusteettomasti mustamaalattu Siun sotea (Karjalainen 11.4.2021). Edellä kerrottujen faktojen perusteella voidaan kysyä, ovatko ne virheellisiä ja harhaanjohtavia?

Siun soten strategioissa tuodaan esille asiakaslähtöisyys, mutta se on jäänyt kustannustehokkuuden jalkoihin.

Johdon perusteet muutoksille ovat olleet ontuvia, sillä vain vajaa neljännes työntekijöistä on kokenut ne mielekkäinä ja perusteltuina. Muutos ei saa olla itsetarkoitus. Eivät myöskään tiimimalli ja Lean-johtamisfilosofia, jollei niiden perusideoita tunneta ja hyödynnetä organisaation strategioita palvelevalla tavalla. Näiden mallien keskeisin ajatus lähtee aina asiakkaasta ja hänen tarpeistaan sekä tähtää paremman arvon tuottamiseen hänelle.

Tulosten saavuttaminen ja niiden pysyvyys edellyttävät ylimmän johdon uudistumista ja sitoutumista yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin sekä henkilöstön mahdollisimman laajaa osallistumista organisaatiotasosta tai asemasta riippumatta. Johtajien näkyvyydellä voidaan vahvistaa organisaation luottamusta yhteiseen työhön ja tavoitteisiin. Tiimityö ja henkilöstön osallistaminen jatkuvaan parantamiseen vaikuttavat myönteisesti työympäristöön ja -hyvinvointiin sekä organisaation toimintaan.

Kommentoi

Hae Heilistä