Julkaistu    |  Päivitetty 
Ari Savinainen

Kuntouttavasta työtoiminnasta

Kohta pukkaa kuntouttavaa pitkäaikaistyöttömille.

Mitä se tarkoittaa? Joensuukin aloitti kuntien kaksivuotiseen työllisyyskokeiluun. Siihen kuuluu mm. kaikki yli 300 päivää työttömänä olevat, jotka eivät saa ammattiliiton maksamaa ansiopäivärahaa. TE-toimistosta siirrettiin asiakkaat Luotsi-hankkeelle, joka yrittää parhaansa mukaan edistää asiakkaiden työllistymis- ja koulutussuunnitelmia.

Houkutus on suuri ohjata myös lakia rikkovaan kuntouttavaan, koska taloudelliset kannustimet on hyvät. Kunta joutuu maksamaan työmarkkinatuesta jokaisesta yli 300 päivää työttömänä olleesta 50 prosenttia ja yli 1000 päivää työttömänä olleesta 70 prosenttia. Kun asiakas laitetaan kuntouttavaan, niin maksuvelvoite poistuu ja kunta saa 10,09 euroa päivässä/osallistuja. Näin kunnat saavat ilmaista työvoimaa, joka työskentelee työmarkkinatuella ja 9 euron kulukorvauksella.

Käytännössä veronmaksajan maksutaakka kasvaa, kun joka tapauksessa pitää maksaa se työmarkkinatuki ja edellä mainitut kulut. Lisäksi vielä ostetut koulutus- ja valmennuspalvelut sekä työllistymishankkeet, joihin on saatu tukea Euroopan sosisaalirahastolta (ESR). Veronmaksajien rahaa nekin on.

Kuntouttava työtoiminta ei ole työllistämistoimi, vaan sosiaalipalvelu, johon ei saa ohjata tervettä ja työkykyistä.

Kansalaispalkka olisi kannustava malli, joka poistaisi byrokratiaa. Nyt tilanne on se, että jos teet lyhyenkin keikan, niin alkaa järjetön paperirumba kaikkine lausuntoineen ja päivärahat aina poikki.

Nyt tarvittaisiin täydellinen asennemuutos.

Kommentoi

Hae Heilistä