Julkaistu 
Mira Pesonen

Kulttuurin tulevaisuus

Kulttuuri-, taide-, ja tapahtuma-ala painii syvissä haasteissa koronaepidemian loputtomalta tuntuvassa jatkumossa.


Alan ammattilaisilta työt on peruttu, toimeentulo katkaistu ja pahimmassa tapauksessa tukitoimet eivät kohtele yhdenvertaisesti kaikkia alan ammattitoimijoita.
Valtio on tukenut taide-, ja kulttuurialoja 110 miljoonan euron lisärahalla koronan takia, ja ensi viikolla eduskunnan käsittelyyn annetaan tukipaketti, joka toisi kulttuuri-, taide-, ja tapahtuma-alalle vielä 212 miljoonaa euroa. Täsä huolimatta osavastuu taiteen kentän tukemisella on myös kunnilla, joiden rooli kulttuurin ja taiteen julkisessa rahoituksessa on normaalioloissa suunnilleen yhtä suuri kuin valtionkin. Kuitenkin kuntien erot ovat tässä asiassa valtavat; lähes olemattomasta mallikelpoiseen panostamiseen.
Kulttuuria ei varsinaisesti vastusteta päättäjien keskuudessa, mutta kunnan rooli kulttuurin mahdollistajana, tilaajana ja rahoittajana usein vain unohtuu.
Onneksi kulttuuripolitiikan merkitys kuntapolitiikassa on kasvamassa.
Tuore laki määrittää kulttuurin lakisääteiseksi palveluksi ja on edistyksellinen mutta myös vaativa. Se velvoittaa kunnan järjestämään kulttuuritoimintaa, jonka toteuttamiseksi kunnan tulee edistää kulttuurin-, ja taiteen yhdenvertaista saavutettavuutta ja monipuolista käyttöä, luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle, edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista, tarjota mahdollisuuksia tavoitteelliselle taide- ja kulttuurikasvatukselle ja edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä.
Lisäksi kunnan tulee edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa, kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa.
Kulttuurin ja taiteen aseman vahvistaminen kunnissa ei ole sidonnainen vain korona-aikaan, vaan tarvetta siihen löytyy tulevaisuudessakin.
Tällä hetkellä kuntien tärkeä tehtävä olisi ottaa koppi taiteen ja kulttuurin kentän elvyttämisestä konkreettisin keinoin, kuten palkkaamalla ammattilaisia taiteelliseen työhön, ostamalla luovan alan palveluita, vuokrahuojennuksin, luomalla yhdenvertaisia toiminta- ja tapahtuma-avustuksia sekä parantamalla viestintää ja markkinointia yhteistyössä taiteen kentän kanssa.
Tämä takaa ”kulttuurista hyvinvointia” kuntalaisille myös tulevaisuudessakin!

Kommentoi

Hae Heilistä