Julkaistu    |  Päivitetty 
Ari Tielinen

Syyttömille rangaistus, syyllisille palkinto

Kuntakohtainen sote hiipui toimimattomaksi. Piti löytää uusi rahoitus- ja toteutusmalli ja mallintaja. Asiantuntijat laskivat sotelle maakuntakohtaiset tarvevakioidut kustannukset huomioiden tulotason, ikärakenteen ja sairastavuuden. Pohjois-Karjala lähti pioneeriksi tekemään leveämpiin hartioihin perustuvaa sotemallia. Palkkioksi luvattiin tarvevakioitu rahoitus.

Tarvevakioitujen kustannusten idea on, että kaikki saavat valtion rahaa samalla periaatteella. Siun sote hoitaa palvelut asukasta kohden 360 euroa alle keskiarvokulujen.

Kun jaettavaa rahaa ei haluta kasvattaa, merkitsee periaate sitä, että kun joku saa lisää, otetaan se toiselta pois. Siun sotelle piti tulla lisärahaa tuo 360 euroa ja Helsingin menettää yli 200 euroa asukasta kohti vuodessa. Siun sotelle on tulossa lisää vain 200 euroa ja Helsinki menettämässä vain 150 euroa/asukas. Tasapuolisuudesta ja kustannusten tarvevakioidusta periaatteesta halutaan lipsua. Väkirikkaat alueet eivät halua luopua rahoistaan eikä tehottomista organisaatioista! Tehottomia ovat mm. pääkaupunkiseutu, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Savo. Ei ajatustakaan siitä, että pääkaupunkiseudulla tehtäisiin kerrankin ihan oikeita rakenteellisia uudistuksia.

HUS:n ja Espoon johtajat sekä eräät kokoomusedustajat toistavat mediassa, että jos kultahammasrannikon soterahoista nipistetään eurokin, niin HUS ei selviä eikä raha riitä enää kunnan muuhun rakentamiseen. Rikkaat kunnat käyttävät soterahoja muihin menoihin, vaikka ei pitäisi.

HUS:n alueella ei yhdistetä perusterveyden- ja erikoissairaanhoitoa muun maan tavoin ja kiinteistötkin jäänevät kunnille. Heille tulee oma Hallintohimmeli isolla H:lla. Johtajille helpointa on jatkaa vanhalla mallilla, silloin kukaan ei urputa muuttuvasta työympäristöstä.

Vertailun vuoksi Helsingin kaupungin ylijäämä oli 337 miljoonaa ja veroaste 18 prosenttia.

HUS-johtajat haluavat kaataa soten oman edun vuoksi ja ehkä Kokoomuksen käskystä.

Kommentoi

Hae Heilistä