Julkaistu    |  Päivitetty 
Alpo Ikonen, Martti Hakala, Paavo Joensalo, Lasse Nevalainen, Esa Piirainen ym.

Hallinto kuuluu Saarisen taloon

Me allekirjoittaneet arkkitehdit esitämme vakavan huolemme aikeesta poistaa kaupungin hallinto Joensuun kaupungintalolta ja sijoittaa näin vapautuneisiin tiloihin Pohjois-Karjalan museo Hilman tilat.

Eliel Saarisen suunnittelemaan, 1914 valmistuneeseen kaupungintaloon kohdistuu voimakas sukupolvien yli yltävä tunnelataus. Yli sata vuotta rakennus on ollut ruutukaavakeskustan tärkein rakennus, kaupungin hallinnollinen keskus, symboli ja ylpeyden aihe. Sellainen se on edelleen.

Hallinnon sijainti kaupungintalossa on symboliarvoltaan vaikuttavin käyttötarkoitus rakennuksessa. Se antaa Joensuun tunnetuimmalle rakennukselle varsinaisen kaupungintalon merkityksen. Hallinnon siirtäminen muualle lohkaisisi ison osan talon arvosta ja perinteistä.

Vuoden 1966 tuhoisan tulipalon aiheuttamien vaurioiden korjaaminen vaati kaupungilta suuria ponnistuksia. Rakennus saatiin korjatuksi sen arvon edellyttämään kuntoon.

Seuraava merkittävä korjausvaihe valmistui vuonna 1998. Tavoitteena työssä oli Saarisen arkkitehtuurin omaleimaisuuden palauttaminen koko rakennukseen, ja löytää sisustukseltaan ja tunnelmaltaan yhdenmukainen alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittava linja.

Museon sijoittaminen kaupungintalon tiloihin olisi äärimmäisen haasteellista. Museon perusnäyttely, vaihtuvat näyttelyt, työskentelytilat, yleisötilat ja huolto vaatisivat rakennukseen merkittäviä muutoksia. Talotekniikka jouduttaisiin sovittamaan vaatimuksiin museoesineiden säilymisestä ja tilojen käyttäjien tarpeista. Tällöin ovat vaarassa arvorakennuksen arkkitehtuuri, eritoten interiöörit.

Koemme, että kaupungintalon tulevaisuutta koskevat päätökset ja päätökseen tarvittavat selvitykset on tehty liian pikaisesti ja väärässä järjestyksessä. Ensiksi tulisi tutkia, mitä konkreettisia muutoksia museon sijoittaminen tiloihin aiheuttaisi. Joka tapauksessa sekä tekniset että toiminnalliset muutokset olisivat merkittäviä. Näistä tulisi saada asiantuntijoiden lausunnot muun muassa museovirastolta. Perusteellisten selvitysten jälkeen voitaisiin tehdä mahdolliset päätökset kaupungintalon käyttötarkoituksen muutoksista.

Jos museo täytyy pakolla siirtää pois Carelicumin rakennuksesta ja löytää sille muualta uudet tilat, herää kysymys: Miksi tähän liittyvistä selvityksistä on julkisuudessa kerrottu niin vähän? Miksi kaupungintalo nähdään ainoana vaihtoehtona?

Konservatoriolta vapautuu tämän vuoden lopulla varsinaisen päärakennuksen lisäksi myös 1910-luvulla rakennettu vanhin tyttölyseo. Tyhjenemässä on myös keskustassa entinen tyttölyseon rakennus lukion saatua uudet tilat Tiedepuistolta. Martti Hakala

Kommentoi

Hae Heilistä