Julkaistu    |  Päivitetty 
Risto Sulkava

Liian hyvää?

Jatkuva kasvatus näyttää Heilin kirjoituksessa olevan Harri Välimäelle liian hyvää. Korjaisin kuitenkin muutaman väärinymmärryksen hänen tekstistään.

Kuusettuminen on avohakkuumetsätalouden tuottama ongelma ja terveysriski. Tilastoista näkee, että kuusta edelleen istutetaan, vaikka Välimäkikin tietää kuusikoiden riskit. Jatkuvassa kasvatuksessa pyritään aina sekametsään. Se vähentää kaikkia mainittuja riskejä.

Ei ole kunnollista tutkimusta, joka osoittaisi jaksollisen kasvatuksen jatkuvaa kannattavammaksi. Kun uudistamiskulut jäävät pois, etu on luokkaa 2 000 euroa/ha jatkuvalle kasvatukselle, eli vaikka puun hintakartelli pitäisikin, aika paljon saa puun hinta tippua ennen kuin avohakkuussa jää voitolle.

Korjuukustannukset eivät ole suurempia jatkuvassa kasvatuksessa, koska siinä korjataan vain tilavuudeltaan suurempia puita kuin keskimäärin avohakkuussa tehdään. Vaurioita ei synny sen enempää kuin muissa harvennuksissa. Eikä käsiteltävien pinta-alojen yhteismääräkään kasva lainkaan, koska tehdään jaksollisessa metsätaloudessakin keskimäärin 3–4 käsittelyä ennen avohakkuuta.

Hyvin tehdyssä jatkuvassa kasvatuksessa säilytetään aina sille paikalle sopeutuneita, parhaimman laatuisia ja suurimpia puita geenipankkeina ja hyvinä siementäjinä. Lisäksi luontoystävällisessä jatkuvassa kasvatuksessa säilytetään kokonaan käsittelemättöminä ne samat pienkohteet, kuten esimerkiksi suonlaitojen vaihettumisvyöhykkeet, jotka pitäisi hyvässä metsänhoidossa aina jättää hakkuiden ulkopuolelle. Riista kiittää kun pienkohteet ovat peitteisen metsän joukossa, aukon keskellä ne ovat aika merkityksettömiä.

Hiilensidonta ja erityisesti hiilivarastot ovat jatkuvassa kasvatuksessa keskimäärin selvästi suuremmat kuin avohakkuumetsätaloudessa. Sen kertoo jo puuston määrä: Suomen keskiarvo on noin 110 kuutiometriä puustoa / ha, kun sama määrä on alin puuston määrä hyvin hoidetussa jatkuvan kasvatuksen metsässä.

Siitä olemme Välimäen kanssa yhtä mieltä, että ainoa autuaaksi tekevä asia jatkuva kasvatus ei ole. Lisäksi tarvitaan rehellistä metsien lisäsuojelua, jotta jossakin on runsaslahopuustoisi, todella tiheitä ja retkeilijälle kaikkein upeimpia metsiä. Niitä kumpikaan menetelmä ei tuota.

Kommentoi

Hae Heilistä