Julkaistu    |  Päivitetty 
Terttu Turunen

Kuka kuuntelee omaishoitajia?

Siun soten onnistumisia oli arvioitu kattavasti (Karjalainen 16.1.). Muistutamme, että omaishoitajat ovat yksi merkittävimmistä Siun soten yhteistyökumppaneista, joita ilman kuntayhtymän talous olisi varmasti toisenlainen. Siun soten alueella toimii noin 1 500 virallista omaishoitajaa eli tuen saajaa, lisäksi vähintään 6 000 epävirallista.

Omaishoidon synnyttämän säästön voi jokainen laskea: vaikeavammaisen palveluasuminen noin 49 308 euroa/vuosi, ikääntyneen tehostettu palveluasuminen noin 42 000 euroa/vuosi ja omaishoito noin 9 500 euroa/ vuosi. Ammattihenkilöstön tavoin myös omaishoitajat uupuvat mutta eivät hevin vaihda ”työpaikkaa”. Omaishoitajien tekemä hoito on lisäksi inhimillistä ja laadukasta.

Omaishoidon palkkiot ovat saaneet vain indeksikorotuksen ja nyt pienin palkkio on 413,45 euroa/kk, josta omaishoitaja maksaa verot. Omaishoidon palkkio on määrärahasidonnainen eli subjektiivista oikeutta siihen ei ole kriteereistä huolimatta. Siun soten omaishoitoon käyttämät varat tulevat alueen kunnilta ja kaupungeilta.

Siun sote haluaa lisää perhekoteja (Karjalainen 17.1.) ja erilaiset omaishoitoperheet tarvitsevat joustavia perhehoidon muotoja. Tiedämme, että moni omaishoitaja haluaisi kotiin lomittajan lakisääteisen vapaansa ajaksi, mutta kiertäviä perhehoitajia ei ole tarpeeksi. Perhehoito on inhimillistä ja omaishoidon jälkeen halvinta työvoimaa sotelle: vuorokausipalkkio 50– 63 euroa ja kulukorvaus 28 euroa vuorokaudelta.

Omaishoidon tiedetään lisääntyvän seuraavien vuosikymmenien aikana, mistä kertoo ikääntyvien määrän lisääntyminen väestöennusteessa, ja hoivavastuu ikääntyneistä läheisistä jää yhä pienemmän työikäisten joukon harteille. Löytyisikö kuntavaalien ehdokkailta aitoa kiinnostusta toimia omaishoitajien asialla? Voisiko maakuntamme olla omaishoidon asioissa tiennäyttäjä ja arvostaa omaishoitajien tärkeää työtä. Omaishoitajaliitto on tehnyt monta kannanottoa kuluvina vuosina – miksi ei mitään tapahdu?

Kommentoi

Hae Heilistä