Julkaistu    |  Päivitetty 
Helena Hulmi

Louhiojan koulu tulee säilyttää

Jälleen kerran Joensuun kaupunki yllättää kuntalaiset kouluasioissa. Viime perjantaina (13.11.) saimme lukea Karjalaisesta, että Enon Louhiojan koulua sunnitellaan lakkautettavaksi. Uutinen tuli täysin yllättäen ja ilman minkäänlaista valmistelua.

Edes me valtuutetut emme saaneet mitään tietoa suunnitelmista.

Vuosi sitten valtuusto päätti (25.11.2019) Enon uuden alakoulun suunnittelusta, ja päätöksessä todetaan suunnittelu toteutettavaksi vuoden 2021 aikana. Jälleen enolaisia koetellaan ja vieläpä siten, ettei asiasta ole informoitu edes koulun rehtoria, ei henkilökuntaa eikä luonnollisestikaan asukkaita. Tosin uutisessa ilmoitetaan, että kuulemistilaisuus koulun tulevaisuudesta järjestetään 30.11.2020.

Keskustan valtuustoryhmä pitää tätä toimintatapaa erittäin paheksuttavana. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan listalle Louhiojan koulun järjestelyt on tuotu mielestämme kovin ylimalkaisesti ja perin puutteellisesti valmisteltuna.

Louhiojan koulun oppilasmäärä ei puolla koulun lakkautusta, ei myöskään koulun kunto. Päinvastoin: alueen oppilasmäärä on jopa noussut kymmenen vuoden takaisesta. Näin siitä huolimatta, että koulun oppilaaksiottoaluetta on supistettu ja esikoululaiset siirretty Enon kirkonkylälle.

Keskustan valtuustoryhmä korostaa, että Enon kirkonkylän koulun suunnittelu tulee käynnistää tehtyjen päätösten mukaisesti. Aikataulua ei saa vaarantaa nyt esille nostetulla Louhiojan koulun lakkautushankkeella.

Tästä syystä on välttämätöntä päättää selkeästi, että tässä vaiheessa Louhiojan koulu jatkaa nykyisellään.

Enon uuden alakoulun suunnittelussa on järkevää ottaa huomioon mahdollinen laajentamistarve. Nykyisen koulurakentamisen yksi vaihtoehto ns. moduulikoulujen rakentaminen. Tällainen koulurakentaminen tulisi todella huomioida Enon uuden koulun suunnittelussa.

Joensuu pyrkii lapsiystävälliseksi kunnaksi. Louhiojan koulun lakkautusesitys on kaukana lapsiystävällisyydestä, perheiden huomioimisesta sekä alueen ihmisten kuulemisesta. Koulu on kylän keskus, jonka ympäristöön ja toimivuuteen asukkaat ovat panostaneet.

Tämä tulisi huomioida, kun suunnitelmia tulevaisuutta ajatellen tehdään.

Kommentoi

Hae Heilistä