Julkaistu    |  Päivitetty 
Mauno Tuomisto

Ympäristömuutokset on havainnollistettava paremmin

Monet muistavat lähes kymmenen vuoden takaa alkaneen, niin sanotun Kanavarannan asemakaavan muutoksen, siitä syntyneen valitusprosessin sekä asiaan liittyvän, lähes 900 kansalaisen allekirjoittaman, päättäjille osoitetun hanketta vastustavan vetoomuksen.

Kaavamuutos koski kahta rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alueella sijaitsevaa rinnakkaista rakennusta ja näiden tontteja. Nämä rakennukset olivat kaavamuutoksesta aloitteen tehneen yksityisen omistama vanha Postitalo, toisena Osuuspankin talo, kansankielellä Piimälinna. Piimälinnan omistus vaihtui pitkittyneeen kaavakäsittelyn aikana PKO:lle.

Kaavamuutoksessa laajennettiin molempia tontteja Pielisjoen puolelle ja rakennusoikeutta lisättiin molemmille tonteille runsaasti.

Postitalon tontille tuli erillisen asuinrakennuksen rakentamismahdollisuus Postitalon ja rannan väliin.Tämä rakennus on nyt toteutunut As. Oy Vallinportaan muodossa.

Samassa kaavamuutoksessa PKO:n omistama Pankkitalo sai oikeuden seitsemänkerroksiselle lisärakennukselle nykyisen 7-kerroksisen hotellisiiven jatkeeksi joelle päin. Tätä voimassaolevan kaavan mukaista vielä toteutumatonta rakennusoikeutta markkeeraa oheiseen kuvaan valkoisella piirretty rakennusmassa.

Kanavarannan asemakaava on siitä mielenkiintoinen, että sen toteutuminen voidaan nähdä ikään kuin kaksivaiheisena. As. Oy Vallinporras on toteuksen ensivaihe. Toisena vaiheena tulee PKO:n lisärakennus.

Joensuun kaavoitus ei juurikaan käytä kaavaselostuksissaan valokuvia. Niiden avulla olisi helposti konstruoitavissa kaupunkilaisia kiinnostavia ympäristössä tapahtuvia muutoksia. Erikoisesti vältellään jalankulkijan silmän tasolta ja muutosten läheltä tehtyjä visuaalisia havaintoja.

Oheisen kuvan pohjana on valokuva joen rantaraitin ja Elielinpuiston puistoliikenteen liittymästä Siltakadun jalkakäytävään. Valokuvan oikeassa laidassa näkyy As. Oy Vallinporras. Piimälinna on vasemmassa laidassa. Näiden välistä pilkottaa Postitalo.

Valkoisella esitetty konstruktio on tehty As. Oy Vallinportaan todellisen rakennusmassan valokuvaan perustuen. On syytä toivoa, että muodissa oleva täydennysrakentaminen ja kaavamuutokset alkaisivat kiinnostamaan ja keskusteluttamaan kaupunkilaisia enemmän ja aidosti.

Kommentoi

Hae Heilistä