Julkaistu    |  Päivitetty 
Antero Turkki, arkkitehti

Arkkitehtuuria insinöörivoimin?

Karjalan Heilissä (7.10.2020) valotettiin suuntaviivoja Kauppahallin rakentamiseksi.

PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelän mielestä arkkitehtikilpailu on tarpeeton, vaikka sitä asemakaavan muutoksen yhteydessä tehdyissä muistutuksissa enimmäkseen vaadittiin.

Sen sijaan on jo kutsuttu suunnitteluun osallistujia, joiden ehdotukset jollain tavalla esitellään kansalaisille. Pohjois-Karjalan ja Joensuun merkittävin rakennushanke ansaitsee arkkitehtuuriltaan kunnianhimoisemman lähestymistavan. Olen pyytänyt Suomen arkkitehtiliiton kilpailusihteeriä tutustumaan kauppahallin rakennushankkeeseen ja esittelemään osapuolille asianmukaista kilpailumenettelyä.

Merkittävien rakennusten arkkitehtuuri on Suomessa pääsääntöisesti ratkaistu SAFAn järjestämän kilpailun avulla. Joensuun torilla ei ole mitään perusteltua syytä tästä poiketa.

Arkkitehtikilpailuissa on oleellista rakennustaiteellisen ratkaisun löytäminen ehdotuksista, joiden laatimiseen voivat sääntöjen puitteissa osallistua myös arkkitehtiliiton ( SAFA ) jäsenet. Toteutettavan ehdotuksen valintaan osallistuu tällöin myös alan ammattijäseniä. Joensuun kaupungin rakennustarkastus on velvollinen arvioimaan suunnittelijoiden pätevyyden ja rakennushankkeen soveltumisen kaupunkikuvaan. Mikään läpihuutojuttu ei Kauppahallin rakennusluvan myöntämisen tule olla. Kauppahallin tulee olla Joensuun matkailun kiinnostavin arkkitehtuurikohde.

Hallin toiminnallisuuttakin voi vielä miettiä takemmin. ”Kohtaamispaikka hyvän ruuan ja juomien ääressä” ei voi olla kauppahallin päätarkoitus. Siihen löytyviä kahviloita ja ravintoloita on jo riittämiin torin ympäristössä.

Torikaupan edistäminen ”rospuutto- ja talviaikana ” soveltuvalla tilalla on ensiarvoisen tärkeää.

Kommentoi

Hae Heilistä