Julkaistu    |  Päivitetty 
Tiina Kaartinen

Alueellinen elinvoima turvattava

Alueellisen elinvoiman tukeminen on koronan aiheuttaman talouskriisin keskellä tärkeää. EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä onnistuimme säilyttämään Suomen saannot maaseudun kehittämisrahoituksessa. Kehittämisrahaa jaetaan etenkin niille maille, joilla on maatalousalallaan erityisiä rakenteellisia haasteita. Suomi sai ensimmäistä kertaa neuvoteltua myös sadan miljoonan euron lisätuen Pohjois- ja Itä-Suomen harvaan asutuille alueille. Tämä kehittämisraha tulee kohdentaa tarkoin Itä-Suomen elinvoiman kasvattamiseksi.

Savo-Karjalan sosialidemokraatit pitää tärkeänä, että Suomen vientivetoinen talous elpyy nopeasti. Sekä Pohjois-Savossa että Pohjois-Karjalassa on paljon ulkomaankauppaa tekeviä yrityksiä, joiden toiminnalle on tärkeää, että vienti alkaa vetää normaalia vauhtia. Kansallisen rahoituksen valuessa pääosin Etelä- ja Länsi-Suomeen ovat EU:n rahoitusmekanismit olleet Itä-Suomelle tärkeitä. EU:n neuvottelutulos on Itä-Suomen kannalta satsaus tulevaisuuteen.

Suomen vienti kohdistuu suurelta osin Euroopan maihin. Itä-Suomen yritysten toimintaedellytysten turvaamisessa koko Euroopan talouden elpyminen on keskeisessä asemassa. Leikkauspolitiikka tässä hetkessä johtaisi irtisanomisiin ja kansantaloudelliseen shokkiin, joka ilmenisi massatyöttömyytenä ja lamana. Sosiaalisten ongelmien kasaantuminen tulisi sekin kansantaloudellisesti kalliiksi. Itä-Suomeen taantuman vaikutukset olisivat erityisen merkittäviä ja pitkäaikaisia.

Kommentoi

Hae Heilistä