Julkaistu    |  Päivitetty 
Jenni Mainonen

Sotealan rahoitus turvattava

Koronakriisi on aiheuttanut Siun sotelle lisätaakkaa, ja kriisin aikana on myös käynnistetty kokonaan uusia toimintoja.

Siun sote on vedonnut kuntapäättäjiin, että kunnille osoitetusta koronakriisin tukipaketista ohjattaisiin Siun soten rahoitukseen 16 miljoonaa. Tämä oikeudenmukainen järjestely kattaisi uusista vastuista ja toiminnoista aiheutuvia kustannuksia ja osaltaan turvaisi Siun soten tuottamia palveluita sekä henkilöstön jaksamista ja riittävyyttä vastata mahdolliseen toiseen aaltoon ja kertyneeseen hoitovelkaan. Joensuun Työväenyhdistys pitää lisätukea Siun sotelle tarpeellisena.

Koronakriisi on osoittanut, että virallinen sosiaali- ja terveystoimi ei kuitenkaan pärjää ilman kolmatta sektoria. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt osoittivat koronakeväänä voimansa auttaessaan ja tukiessaan ihmisiä, jotka muutoin olisivat jääneet palveluiden ulkopuolelle. Järjestöjen voima on niiden ketteryys ja vapaaehtoisten aktiivisuus toimia heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi myös siellä, minne virallinen apu ja julkiset palvelut eivät ulotu. Sote-järjestöt tekevät työtä mm lasten, nuorten, iäkkäiden, päihde- ja mielenterveysongelmaisten, vammaisten ja pitkäaikaistyöttömien parissa.

Valtiovarainministeriön budjettiesitys ensi vuodelle sisältää 127 miljoonan euron eli 33 prosentin pudotuksen sote-järjestöjen avustuksiin.

Joensuun Työväenyhdistyksen mukaan tätä ei voi hyväksyä, vaan sotejärjestöjen tuki on pidettävä vähintään nykyisellä tasolla ja varmistettava, että järjestöt voivat jatkaa tärkeää työtään tukea ja apua tarvitsevien parissa. Järjestöjen toimintamahdollisuuksien heikentämisellä heikennetään ison ihmisjoukon arjesta selviytymistä, mikä lisää kustannuksia muualla yhteiskunnassa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Tukieurojen pudotus johtuu osaltaan Veikkaukselle asetetuista tiukentuneista säädöksistä, joilla rahapelaamisen haittoja torjutaan. Rahapelihaittoihin on pureuduttava tehokkaasti myös tulevaisuudessa. Sote-järjestöjen tuki on saatava vakaalle pohjalle, eivätkä tuet saa olla riippuvaisia pelituotoista.

Kommentoi

Hae Heilistä