Julkaistu    |  Päivitetty 
Pohdiskelija

Haastavaa

Sananvapaus + lojaliteettivelvoite + ammattiyhdistystoiminta = haastava yhtälö

Suomen perustuslaki takaa jokaiselle sananvapauden nojalla oikeuden ilmaista, hankkia, välittää, levittää ja julkaista mielipiteitään sekä tietoja. Yksityishenkilönä oikeudet ovat laajimmillaan, mutta työllistyessä sananvapautta rajoittaa myös vapaa-ajalla lojaliteettivelvoite työnantajaa kohtaan. Työnantajilla on yleensä omat ohjeensa työntekijöille erityisesti sosiaalisen median käyttöön; lakeja tiukemmat ne eivät silti saa olla.

Ymmärrettävästi työnantajat haluaisivat rajoittaa työstä kertomisen vain itselleen, viestinnästä vastaaville henkilöilleen tai yksiköilleen. Kuitenkin ihan jokaisella on oikeus kertoa omasta työstään, kunhan ei yritetä esiintyä työnantajan edustajana, ei loukata ketään eikä esitetä liikesalaisuuksia ja niin edelleen.

Monien ammattiyhdistysten tavoitteisiin kuuluu ammatin tunnettavuuden edistäminen, ja tästä vastaavat erityisesti yhdistyksen hallituksen jäsenet. Kun omaa ammattia ei työnantaja eikä oikein mikään taho tuo esille missään medioissa, aktiivisten jäsenten houkutus tuoda ammattia itse esille kasvaa. Mutta miten saada kirjoitukset niin huolella tehdyiksi, ettei kukaan niistä pahastuisi eikä kokisi lojaliteettivelvollisuutta rikotuksi? Olisipa tähän olemassa selkeitä ratkaisuja.

Kommentoi

Hae Heilistä