Julkaistu    |  Päivitetty 
Jussi Wihonen

Unohtiko hallitus kesäkahvilat?

Koronapandemian iskettyä maan hallitukselle on tullut kiire pelastaa elinkeinoelämä. Kysyntä on laskenut, kun yli 70-vuotiaat on määrätty karanteenin omaisiin olosuhteisiin ja ravintolat suljettu toukokuun loppuun. Huoli on kova, meillä kaikilla, miten yritykset pärjäävät, ilman asiakkaita.

Yritysten tukemisessa kaivataan nimenomaan tasapuolisuutta, reiluutta. Jokainen ymmärtää että, ne, joiden liiketoiminta on määrätty keskeytettäväksi, kärsivät eniten. Perusoikeuksiin kuuluva elinkeinonvapaus on estetty valtiovallan toimesta, toki perustellusti ja terveyttä ajatellen.

Suomessa on runsaasti kesäkahviloita ja -ravintoloita, jotka tarjoavat palveluitaan kesäisin keskeisillä paikoilla kuten satamissa, rannoilla, jokilaivoilla ja toreilla. Suurimmalle osalle näistä yrittäjistä työ on lyhytkestoisuudestaan huolimatta päätoimista, ja koko vuoden ansiot muodostuvat huhti-syyskuun väliseltä ajalta. Useat yrittäjät työllistävät itsensä lisäksi tyypillisesti 5–15 henkilöä puolen vuoden ajaksi. Ravintoloiden sulkemisen vuoksi toukokuun loppuun, työntekijät ovat jääneet ilman töitä ja toimeentuloa.

Ravintoloiden tukemisesta hallituksella, on ollut selkeä näkemys auttaa. Työministeri Tuula Haataisen 6.5. esittämässä tukipaketissa jää hämmentämään onko kesäkahvilat ja -ravintolat kokonaan sivuutettu?

Hallituksen linjauksen mukaan hyvitykseen toiminnan rajoittamisesta vaikuttaa kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Kesäkahvila- ja ravintolayrittäjät jäävät tämän linjauksen mukaan tuen ulkopuolelle.

Kun valtioneuvosto puuttuu päätöksellään perusoikeuksiin ja elinkeinovapauteen, ja kieltää toiminnan, on selvää, että sille aiheutuu korvausvastuu elinkeinotoiminnan tappioista. Hyvin monella paikkakunnalla nämä kesäkahvilat ja -ravintolat ovat keskeisiä vetovoimatekijöitä, jotka piristävät elinkeinoelämää ja luovat monipuolisia palveluita. Voidaan puhua jopa kaupunkikulttuurista. Elinvoimasta.

Jätin tänään kirjallisen kysymyksen: ”Mihin toimiin hallitus ryhtyy, että myös kesäkahviloille ja -ravintoloille korvataan huhti-toukokuulta ravintoloiden sulkemisesta aiheutuneet saamatta jääneet tulot yhdenvertaisesti muiden ravintolayrittäjien kanssa ja miten hallitus varmistaa, että kesäkahviloiden ja -ravintoloiden toimintaedellytykset turvataan myös jatkossa?

Kommentoi

Hae Heilistä