Julkaistu    |  Päivitetty 
Mirko Räty ja Jere Hartikainen

Etäopetus, ei itsenäinen jakso

Suomessa kaikki, myös opiskelijat elävät poikkeuksellista aikaa. Kaikki maamme koulutilat ovat hallituksen linjausten mukaisesti kiinni ainakin–.5. asti. Entistä suurempi vastuu opintojen kulusta on nyt siirtynyt opiskelijoiden harteille.

Vaikka opiskelijat voivat ottaa tilanteen mahdollisuutena harjoitella itseohjautuvuutta ja vastuunkantoa, on opettajilla velvollisuus tarjota riittävät valmiudet pärjätä opinnoissa. Kyseiset toimet tulee tarjota opiskelijoille kotiin videoyhteyksien ja muiden kanavien kautta. Opettajan tulee olla tavoitettavissa ja toimia vuorovaikutteisesti opiskelijoiden kanssa. Vuorovaikutteisuuden ja tuen tarjoamisen velvollisuus pätee myös muille ohjauksen ja opiskeluhuollon henkilöille, kuten opinto-ohjaajille, koulukuraattoreille sekä koulupsykologeille.

Nyt meneillään olevan poikkeuksellisen tilanteen aikaan on tärkeä korostaa, että kyseessä on etäopetus-, eikä itsenäinen opiskelujakso. Etäopetus tarkoittaa sitä, että opettajan vastuu opetuksen järjestämisestä ja opintojen tukemisesta säilyy.

Itä-Suomen lukiolaiset teettivät alueensa lukioille kyselyn etäopetuksen laadusta ja siihen siirtymisen vaikutuksista. Kyselyyn vastasi yhteensä 411 lukiolaista Itä-Suomen alueelta. Kyselyssä merkittävimpinä muutoksina esille nousivat itsenäisen opiskelun lisääntyminen, aiempaa suurempi opiskelijan vastuu opintojen etenemisestä sekä itsenäisten tehtävien määrän kasvaminen entistäkin suuremmaksi.

Vastausten perusteella nousee myös esiin huoli niistä opiskelijoista, jotka tarvitsevat erityistä tukea opintoihinsa. Lukiolaisten jaksaminen opinnoissaan on jo viime syksynä julkaistun lukiolaisbarometrin perusteella ollut kovilla, ja nyt itsenäisen opiskelun sekä sitä seuraavan työmäärän kasvamisen vuoksi opiskeluhuollon toteutumiseen tulisi mielestämme kiinnittää erityistä huomiota.

Opetuksen järjestäjien tulee varmistaa, että jokainen opiskelija saa tarvitsemansa tuen opintoihin, ja että opetus on monimuotoista eikä sen laatu kärsi. Millä tavoin tämä voidaan varmistaa?

Opettajan on hyvä huomioida opetusta suunniteltaessa, ettei opiskelijoiden työmäärä kasva kohtuuttoman suureksi, sekä pyrkiä huomioimaan yksilöiden väliset erot. Tähän voidaan tähdätä monipuolisella opetuksella, eikä pelkästään suurella määrällä kirjallisia kotitehtäviä.

Myös opettajan läsnäolo tunnilla on tärkeää, ja sen vaikutusta oppimiseen ei saa aliarvioida.

Lisäksi opiskeluhuollon toimivuus ja tavoitettavuus ovat avainasemassa näinä poikkeusaikoina, eikä niiden tarve ole kadonnut. Päinvastoin niiden tärkeyttä ei voi tarpeeksi korostaa.

 

Kirjoittajat ovat Itä-Suomen Lukiolaisten edunvalvontavastaavia.

Kommentoi

Hae Heilistä