Julkaistu    |  Päivitetty 
Vesa Korhonen

Uusi yritys dumpata jätettä?

Paikallinen maanrakennusyritys on luvatta ajanut rakennuspurkujätettä Iiksenniitylle Kontiolahden puolelle.

Alue on Joensuun seudun yleiskaavan mukaista maa- ja metsätalousaluetta käyttötarkoitukseltaan. Kolmisen vuotta sitten ilomantsilainen purkualan yritys yritti käynnistää rakennuspurkujätteen tuonnin niinikään Iiksenniitylle, silloin Joensuun kaupungin puolelle. Edellinen yritys epäonnistui Vaasan hallinto-oikeuden palautettua Joensuun kaupungin myöntämän ympäristöluvan uudelleen käsiteltäväksi.

Nyt helmikuussa paikallinen maansiirtoyritys on tuonut rakennuspurkujätettä ainakin yhden päivän ajan Iiksenniitylle useasti omistajia vaihtaneelle entiselle peltoalueelle. Alueen omistuksesta ei ole tietoa, onko se maanrakennusyrityksen vai yksityisten omistuksessa tai onko maanrakennusyritys toiminut vain toteuttajana, mutta ei toimeksiantajana.

Lähialueen asukkaisiin eikä rajanaapureihin ole oltu toiminnan aloittamisesta yhteydessä. Ympäristöviranomaislähteen mukaan nyt tapahtunut purkujätteen tuonti on luvanvaraista, eikä lupaa toimintaan ole ollut. Mikäli viranomaistaho, mikä se siten lieneekin: kunta, ely, avi vai mikä, taannehtivasti antaa toiminnalle oikopäätä luvan, tuntuu se vähintäänkin omituiselta. Taannehtiva lupamenettely on ristiriidassa kansalaisten oikeustajun ja länsimaisen oikeuskäsityksen kanssa ja ruokkisi vain lisääntyvää halua toimia ensin ja hakea luvat vain jos asia tulee lähiympäristön tietoon, piittaamatta laeista, asetuksista, määräyksistä tai ympäristöstä.

Kyseisen peltoalueen soveltuvuus niin viljely- kuin asuinkäyttöön arveluttaa paikallisia, koska alueelle on taannoin vuosikausia ajettu Kuhasalon puhdistamolietettä jonka haitta-ainejäämistä tuskin kenelläkään on tietoa. Rakennuspurkujätteen, joka silminnähden näyttäisi sisältävän muovia, rättejä, murskattua tiiltä, muita murskattuja rakennus-tai pinnoiteaineita, tuominen alueelle lisää paikallisten ympäristöhuolia entisestään.

Kovin uskottavalta ei tunnu, että maanrakennusalalla pitkään toiminut yritys ei tietäisi oman toimialansa lupapolitiikasta, luvattoman ja luvallisen toiminnan rajoista.

Ainoa keino haja-asutusalueen asukkaalle torjua villi bisnes taitaakin olla lähiympäristön omatoiminen jatkuva silmälläpito yllätysten varalta.

Kommentoi

Hae Heilistä